Artikelen, boeken, interviews

A

Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle publicaties van Breukelmans teksten. Tussen rechte haken wordt verwezen naar andere plaatsen waar dezelfde tekst is afgedrukt, hetzij door middel van een jaartal/publicatienummer,  hetzij door middel van een verwijzing naar een van de tien delen Bijbelse Theologie (BT). Een asterisk duidt op een herziene versie.

Enkele teksten zijn digitaal beschikbaar gemaakt. Zie ook de complete index op Bijbelplaatsen die aangehaald worden in de gepubliceerde teksten van Breukelman.


1952
 1. ‘Koninkrijk der hemelen’, Kerk en theologie 3/1 (januari 1952), 1–3
 2. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (I)’, In de Waagschaal 8/9 (28 november 1952), 70–71
  [geredigeerd en geannoteerd opgenomen in BT II/2, 363-369]
 3. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (II)’, In de Waagschaal 8/10 (5 december 1952), 76–77
  [geredigeerd en geannoteerd opgenomen in BT II/2, 369-377]
 4. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (III)’, In de Waagschaal 8/11 (12 december 1952), 84–85
  [1999/2 ∙ BT II/2, 377-385]
 5. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (IV)’, In de Waagschaal 8/13 (25 december 1952), 102.104
  [BT II/2, 385-392]

1953
 1. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (V): Nogmaals: De invloed van de Septuaginsta [sic!] en de Vulgaat’, In de Waagschaal 8/15 (9 januari 1953), 114–115
  [BT II/2, 392-402]
 2. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (VI): Ne nostro valeant verba biblica sed ipsius Scripturae loquendi usu in versione Neerlandica’, In de Waagschaal 8/17 (23 januari 1953), 130–131, 134
  [BT II/2, 402-412]
 3. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (VII): Nogmaals: “Ons spraakgebruik” en “het spraakgebruik van de Schrift”’, In de Waagschaal 8/20 (13 februari 1953), 156–157
  [BT II/2, 413-419]
 4. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (VIII): De “entmythologisierende” weergave van de begrippen “benauwen” en “bevrijden”’, In de Waagschaal 8/40 (3 juli 1953), 314
  [1982/1 ∙ BT II/2, 420-425]
 5. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (IX): De weergave van de stam tsarar’, In de Waagschaal 8/41 (10 juli 1953), 322–323
  [1982/1 ∙ BT II/2, 425-433]
 6. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (X): De weergave van de stam yasha’’, In de Waagschaal 8/42 (17 juli 1953), 330–331
  [1982/1 ∙ BT II/2, 434-439]
 7. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (XI): De weergave van de stam yasha’ (II)’, In de Waagschaal 8/43 (24 juli 1953), 338, 342
  [1982/1 ∙ BT II/2, 439-445]
 8. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (Slot) [correct: XII]: De weergave van de stam yasha’ (III)’, In de Waagschaal 8/44 (31 juli 1953), 346–347
  [1982/1 ∙ BT II/2, 445-450]
 9. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (XIII): De weergave van de stam yasha’ met “redden”’, In de Waagschaal 8/46 (28 augustus 1953), 362–363
  [1983/1 ∙ BT II/2, 451-457]
 10. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (XIV): De weergave van de stam yasha’ met “redden” (II)’, In de Waagschaal 8/47 (4 september 1953), 370
  [1983/1 ∙ BT II/2, 457-461]
 11. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (16 XV): De weergave van de stam yasha’ met “helpen” (en met “veiligheid”) (I)’, In de Waagschaal 8/48 (11 september 1953), 378
  [1983/1 ∙ BT II/2, 461-468]
 12. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (XIV) [correct: XVI]: De weergave van de stam yasha’ met “helpen” (en met “veiligheid”) (II)’, In de Waagschaal 8/49 (18 september 1953), 386–387
  [1983/1 ∙ BT II/2, 469-474]
 13. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (XVII): De weergave van de stam yasha’ met “overwinning” en “zege”’, In de Waagschaal 8/50 (25 september 1953), 394–395
  [1984/3 ∙ BT II/2, 474-478]
 14. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (XVIII): De weergave van de stam yasha’ met “heil” (II)’, In de Waagschaal 9/1 (2 oktober 1953), 4
  [1984/3 ∙ BT II/2, 478-482]
 15. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (XIX): De weergave van de stam yasha’ in de N.V. Alleen de HERE kan bevrijden! (I)’, In de Waagschaal 9/2 (9 oktober 1953), 12–13
  [1984/3 ∙ BT II/2, 483-489]
 16. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (XX): De weergave van de stam yasha’ in de N.V. Alleen de HERE kan bevrijden! (Slot)’, In de Waagschaal 9/3 (16 oktober 1953), 20–21
  [1984/3 ∙ BT II/2, 489-496]
 17. F.H. Breukelman & H. Dzubba, ‘Der israelitische Mensch’, Unterwegs 7/2 (1953), 140–142
  door Horst Dzubba gepubliceerd zonder medeweten van Breukelman [BT II/2, 185-189*]
 18. F.H. Breukelman & H. Dzubba, ‘Das “Vaterhaus” in Israel’, Unterwegs 7/4 (1953), 194–199
  door Horst Dzubba gepubliceerd zonder medeweten van Breukelman [BT II/2, 189-210*]

1954
 1. F.H. Breukelman & H. Dzubba, ‘Befreiung als kosmisches Drama’, Unterwegs 8/2 (1954), 93–100
  door Horst Dzubba gepubliceerd zonder medeweten van Breukelman [2001/2]

1957
 1. De verkondiging van Mattheüs’, In de Waagschaal 13/1 (28 september 1957), 3
 2. De verkondiging van Mattheüs: Het boek der verwekkingen (Gen. 5:1)’, In de Waagschaal 13/2 (5 oktober 1957), 19–21
 3. De verkondiging van Mattheüs (III): De eerstgeborene’, In de Waagschaal 13/3 (12 oktober 1957), 36–37
 4. De verkondiging van Mattheüs (IV)’, In de Waagschaal 13/5 (26 oktober 1957), 71–73
 5. De verkondiging van Mattheüs: De schepping als gave van “het land”’, In de Waagschaal 13/6 (2 november 1957), 88–90
 6. Das Erdland: Psalm 114: Beef, gij aarde, voor het aangezicht des Heren’, In de Waagschaal 13/12 (14 december 1957), 188–189
  [BT II/2, 225-233*]

1961
 1. Gerechtigkeit’, Vox Theologica 32/2 (november 1961), 42–57
 2. En het geschiedde… : Concentratie op een pars pro toto. Lucas 2:1–20 (“Eltheto” brochure reeks 5; Zeist: NCSV, 1961), 59 pp.
  [1994/6 ∙ BT III/1, 179-225]
 3. ‘Der locus classicus der biblischen Anthropologie in der Verdeutschung Martin Bubers’, in: A.J. Rasker, M.H. Bolkestein, et al. (red.), Woord en wereld: Opgedragen aan prof. dr K.H. Miskotte naar aanleiding van zijn aftreden als kerkelijk hoogleraar te Leiden op 14 december 1959 (Amsterdam: Arbeiderspers, 1961), 83–93
  [BT I/3, 264–276]

1966
 1. ‘Eine Erklärung des Gleichnisses vom Schalksknecht: Matthäus 18,23–35’, in: E. Busch, J. Fangmeier & M. Geiger (red.), ΠΑΡΡΗΣΙΑ: Karl Barth zum achtzigsten Geburtstag am 10. Mai 1966 (Zurich: EVZ, 1966), 261–287
  [1966/5 ∙ BT III/2, 168-193*]
 2. ‘“Geschiedenis” als theologisch begrip’, Om het levende Woord 1/1 (december 1966), 9–16
  [2001/3∙ BT IV/2, 191-197]
 3. ‘Uitleg en verklaring van Jesaja 55:6–11’, Om het levende Woord 1/1 (december 1966), 17–27
  [BT II/2, 235-248]
 4. ‘Het evangelie naar Mattheus als toegang tot het Nieuwe Testament’, Om het levende Woord 1/1 (december 1966), 28–37
 5. ‘Een verklaring van de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht: Matth. 18:23–35’, Om het levende Woord 1/1 (december 1966), 38–63
  [1966/1 ∙ BT III/2, 168-193*]
 6. ‘ … en ten derden dage zal hij opgewekt worden: Hoofdstuk 27:55 tot 28:20. De finale van het evangelie. Hij is opgewekt gelijk hij gezegd heeft’, Om het levende Woord 1/1 (december 1966), 64–115
  [BT III/3, 1–53]
 7. ‘F.H. Breukelman over de structuur van het boek Genesis’, Vox Theologica 36 (1966), 106-111
  samenvatting van een referaat door Y. Bekker en M. den Dulk

1968
 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde: Het verhaal van de schepping in Genesis 1:1 – 2:3 als verkondiging van een daad van God’, Om het levende Woord 1/2–3 (1968), 129–198
  [BT I/3, 2-117*]
 2. Psalm 113 / Lezing gehouden op de predikantenconferentie van 19 t/m 30 september 1966’, Om het levende Woord 1/2–3 (1968), 212–250
  [1992/2 ∙ BT II/2, 119-162]

1973
 1. ‘De moeder van de zonen van Zebedeüs (I)’, In de Waagschaal 2/18 (8 december 1973), 3–5
  [2005/1 ∙ BT III/3, 63-67]
 2. ‘De moeder van de zonen van Zebedeüs (II)’, In de Waagschaal 2/19 (22 december 1973), 9–15
  [2005/1 ∙ BT III/3, 67-76]

1975
 1. ‘Miskotte’s inspiratie: Tenach en dogmatiek’, in: K.A. Deurloo & A. Otter (red.), K.H. Miskotte: De weg der verwachting (Baarn: Ten Have, 1975), 34–50 [ISBN 978-90-259-4078-2]
  [1994/3 ∙ geannoteerd BT IV/2, 219-229]

1976
 1. Een theoloog aan het woord’, in: D. Monshouwer, T. Noorman, et al. (red.), Verwekkingen: Aangeboden aan Frans Breukelman ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, 1 december 1976 (Amsterdam: UvA, 1976), 9–16
  radiointerview, opgetekend door Annika Stortelers en ingeleid door Theo Witvliet
 2. ‘Drie fragmenten: A. Systematiek / B. De traditie van het dualisme als permanente voor–haeretische afwijking / C. De drie grondvormen van de ene voor–haeretische afwijking’, in: D. Monshouwer, T. Noorman, et al. (red.), Verwekkingen: Aangeboden aan Frans Breukelman ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, 1 december 1976 (Amsterdam: UvA, 1976), 17–52
  [BT IV/2, 230-260]

1979
 1. ‘Jezus stond voor de Stadhouder’, in: F. Broekhoff, N. Essen, et al. (red.), Folia uit de pastorie: Een bundeltje ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Ben Hemelsoet (Amsterdam: s.n., 1979), 93–130
  [BT I/1, 140-173 = BT III/3, 77–111]

1980
 1. ‘Het verhaal over de zonen Gods die zich de dochters des mensen tot vrouw namen: Genesis 6:1–4 als bestanddeel van “het boek van de verwekkingen van Adam, de mens”’, in: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, et al. (red.), Cahier 1 (ACEBT 1; Kampen: Kok, 1980), 9–21 [ISBN 978-90-242-0040-5]
  [1994/5 ∙ 1994/7 ∙ geredigeerd en geannoteerd BT I/3, 282-297]
 2. Schrift–lezing: Een verhandeling over de kolometrische weergave van bijbelse teksten als hulp bij het lezen en als grondslag voor de exegese (Bijbelse theologie I/1; Kampen: Kok, 1980), 173 pp. [ISBN 978-90-242-0914-9]
  [bevat: 1973/1, 1973/2 (= BT III/3, 77–111) ∙ 1986/2, 2012/2]
 3. Wat dat betreft zou ik graag rooms worden, dan heb je tenminste maar één paus’, De Tijd (24 oktober 1980), 46–51
  interview, opgetekend door Leo Rijkens
 4. Wij moeten weer hóórders van het Woord worden’, Trouw (31 oktober 1980), 9
  interview, opgetekend door L.P.M. Scholten

1981
 1. Van de mens moet je zeggen dat hij niet had moeten ontstaan. In gesprek met Frans Breukelman’, HN Magazine 37 (2 mei 1981), 3–4
  interview, opgetekend door Kees Waagmeester
 2. Alle woorden van de schrift beginnen luid te protesteren als ze je [sic!] aanpast aan ons moderne bewustzijn’Kerkblad voor de gereformeerde kerken van de classis Amsterdam 8/42 (14 oktober 1981), 1-2
  interview, opgetekend door B. Rootmensen [1982/3*]

1982
 1. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (I)’, in: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, et al. (red.), Cahier 3 (ACEBT 3; Kampen: Kok, 1982), 8–37 [ISBN 978-90-242-2432-6]
  [1953/4-8 ∙ BT II/2, 420-450]
 2. ‘Het nee ter wille van het ja’, Werkschrift voor leerhuis & liturgie 2/6 (1982), 135-138
  [1994/2∙ BT I/3, 277-281]
 3. Drs F.H. Breukelman’Opbouw 26/2 (15 januari 1982), 13-15
  interview, opgetekend door C. Veenhof [1981/2*]
 4. Interview met Frans Breukelman: Levend uitleggen en uitleggend leven in deze tijd’, Via via, bulletin studentenpastoraat Amsterdam 13/8 (mei 1982), 2–13
  interview, opgetekend door Jurjen Fennema en Anno de Haan

1983
 1. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (vervolg): De weergave van de stam yasha’’, in: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, et al. (red.), Cahier 4 (ACEBT 4; Kampen: Kok, 1983), 8–25 [ISBN 978-90-242-2732-7]
  [1953/9-12 ∙ BT II/2, 451-474]
 2. ‘“Verheerlijken” bij Lucas’, in: A.C. den Besten & H. Heikens (red.), Toonsoorten van de Schrift: Notities over bijbel en lied uit het Dagmaat-leerhuis (Hilversum: Gooi en Sticht, 1983), 40-49 [ISBN 978-90-304-0245-9]
 3. ‘‘Als nun Jesus gezeugt war …’: Mt 2,1–23’, Texte und Kontexte 20/4 (december 1983), 5–30
  [BT III/1, 116-136]

1984
 1. ‘Al deze woorden (Mt. 26:1,2)’, in: K.A. Deurloo & R. Zuurmond (red.), De bijbel maakt school: Een Amsterdamse weg in de exegese (Baarn: Ten Have, 1984), 42–50 [ISBN 978-90-259-5126-9]
  [BT III/2, 62-78*]
 2. De ouverture van het Evangelie naar Mattheüs: Het verhaal over de γένεσις van Jezus Christus (Mattheüs 1:1 – 2:23) (Bijbelse theologie III/1; Kampen: Kok, 1984), 236 pp. [ISBN 978-90-242-0721-3]
  [bevat: 1961/2, 1994/6]
 3. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (slot): De weergave van de stam yasha’’, in: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, et al. (red.), Cahier 5 (ACEBT 5; Kampen: Kok, 1984), 9–26 [ISBN 978-90-242-0646-9]
  [1953/13-16 ∙ BT II/2, 474-496]
 4. Der König im Tun von “Mischpath W-Zedaqah”: Psalm 72’, Texte und Kontexte 7/3 (oktober 1984), 4–12
  [BT II/1, 128-135]

1985
 1. F.H. Breukelman & B.P.M. Hemelsoet, ‘Van “Nieuwe Vertaling” naar “Groot Nieuws”: Over het grondbeginsel van bijbelvertalen’, in: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, et al. (red.), Cahier 6 (ACEBT 6; Kampen: Kok, 1985), 9–22 [ISBN 978-90-242-0677-3]

1986
 1. ‘Verzoening: Een doctoraal–college over de Locus de Reconciliatione in de Leer der Kerk’, in: N.T. Bakker, K.A. Deurloo, et al. (red.), Debharim: Opstellen aangeboden aan Frans Breukelman ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag (Kampen: Kok, 1986), 9–47 [IBSN 978-90-242-0824-1]
  [BT IV/2, 262-298]
 2. ‘Umschreibung des Begriffs einer “Biblischen Theologie”’, Texte und Kontexte 9/3–4 (oktober-december 1986), 13–39
  [BT I/1, 9-35 ∙ 2012/1]

1988
 1. ‘Wie kan nog hóren?’ Frans Breukelman: de Bijbeltekst verbiedt omgangstaal‘, De Stem (19 maart 1988), T48
  interview

1989
 1. ‘De werkwijze van een evangelist: Exegese van Mattheüs 26:1-2’, in: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, et al. (red.), Cahier 10 (ACEBT 10; Kampen: Kok, 1989), 103–119 [ISBN 978-90-242-0635-3]
  [BT III/2, 62-78*]
 2. De vijfde bede van het Onze Vader: Matteüs 6:12’, in: A.C. den Besten, K.A. Deurloo, et al. (red.), Het nodige overbodige: Opgedragen aan W.G. Overbosch ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Kampen: Kok, 1989), 106–114 [ISBN 978-90-242-0789-3]
  [BT III/2, 194-199]
 3. Y. Bekker, D. Hofstra, et al. (red.), Gesprekken met Frans Breukelman (Binnenkant 2; ’s Gravenhage: Meinema, 1989) [ISBN 978-90-211-4502-0]
  I. Hoe het allemaal begonnen is (9-22)
  II. De verschijning van een nieuwe bijbelvertaling in 1951 (23-48)

1990
 1. ‘Het scheppingsverhaal als onderricht in bijbelse hermeneutiek’, in: K. van der Horst, D. Monshouwer & G.H. Westra (red.), Voor de achtste dag. Het Oude Testament in de eredienst: Een bundel opstellen voor prof. dr J.P. Boendermaker ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag (Kampen: Kok, 1990), 19–34 [ISBN 978-90-242-2280-3]
  [BT I/2, 204-218* ∙ 1994/4]
 2. ‘Om de plaats van de herberg’, Opstand 17/4 (1990), 33-36
  [BT IV/2, 198-203]

1991
 1. ‘Das Buch Genesis als das Buch der תולדות Adams, des Menschen. Eine Analyse der Komposition des Buches’, in: U. Gniewoss, et al. (red.), Störenfriedens Zeddelkasten. Geschenkpapiere zum 60. Geburtstag von Friedrich-Wilhelm Marquardt (Berlijn: Alektor, 1991), 72-97 [ISBN 978-3-88425-050-1]
  [BT I/2, 11-29]

1992
 1. Het eerstelingschap van Israel temidden van de volkeren op de aarde als thema van “het boek van de verwekkingen van Adams, de mens” (Bijbelse theologie I/2; Kampen: Kok, 1992), 226 pp.  [ISBN 978-90-242-6181-9]
  [bevat: 1990/1*, 1994/4* ∙ 1991/1 ∙ 1994/1]
 2. ‘Psalm 113 oder die Struktur der biblischen Theologie’, Texte und Kontexte 15/1 (1992), 2–32
  [1968/2 ∙ BT II/2, 119-162]

1993
 1. ‘Het tertium: Bultmann en Buber; Bultmann en Barth’, in: K.A. Deurloo (red.), Om het levende Woord 2 (Kampen: Kok, 1993), 8-17 [ISBN 978-90-242-6183-3]
  [BT IV/2, 131-175*]
 2. ‘Schets voor een huwelijkspreek’, in: K.A. Deurloo (red.), Om het levende Woord 2 (Kampen: Kok, 1993), 18-24 [ISBN 978-90-242-6183-3]
 3. Frans Breukelman en Genesis‘, Interpretatie 1/3 (juni 1993), 8-9
  Fragmenten van een rede, opgetekend door M. van den Heuvel; vergelijk de video van de boekpresentatie van Bijbelse Theologie I/2
 4. Is er nog wel een weg?’, HN Magazine 49/26 (3 juli 1993), 24–26
  interview, opgetekend door Wouter Klouwen en Ad van Nieuwpoort [1993/5*, 2004/3*]
 5. Hou nou toch eens op met die Amsterdamse School. Gesprek met Frans Breukelman’, Interpretatie 1/6 (september 1993), 2.4-9
  interview, opgetekend door Wouter Klouwen en Ad van Nieuwpoort, gepubliceerd na onvrede over de versie in HN Magazine [1993/4*, 2004/3]

1994
 1. ‘Twaalf thesen over bijbelse hermeneutiek’, in: K.A. Deurloo (red.), Om het levende Woord 3 (Kampen: Kok, 1994), 5-9 [ISBN 978-90-242-8382-8]
  [BT IV/2, 1-4]
 2. ‘Het nee ter wille van het ja’, in: K.A. Deurloo (red.), Om het levende Woord 3 (Kampen: Kok, 1994), 10-13 [ISBN 978-90-242-8382-8]
  [1982/2 ∙ BT I/3, 277-281]
 3. ‘Miskottes inspiratie: Tenach en dogmatiek’, in: K.A. Deurloo, Om het levende Woord 4 (Kampen: Kok, 1994), 1–15 [ISBN 978-90-242-2065-6]
  [1975/1 ∙ BT IV/2, 219-229]
 4. Die Schöpfungsgeschichte als Unterricht in “biblischer Hermeneutik”’, Texte und Kontexte 17/1 (1994), 29–51
  [1990/1 ∙ BT I/2, 204-218*]
 5. ‘Die Erzählung von den Söhnen Gottes, die sich die Töchter des Menschen zur Frau nahmen: Genesis 6:1–4 als Bestandteil des “Buches der Zeugungen Adams, des Menschen”’, Texte und Kontexte 17/1 (1994), 53–63
  [1980/1 ∙ 1994/7 ∙ BT I/3, 282-297]
 6. ‘Und es geschah …: Eine kurze Besprechung der Ouvertüre des Evangeliums nach Lukas’, Texte und Kontexte 17/4 (1994), 3–56
  [1961/2 ∙ BT III/1, 179-225]
 7. ‘The story of the sons of God who took the daughters of humans as wives’, in: M. Kessler (red.), Voices from Amsterdam: A modern tradition of reading biblical narrative (Semeia studies; Atlanta GA: Scholar, 1994), 83–94 [ISBN 978-1-555-40897-8]
  [1980/1 ∙ 1994/5 ∙ BT I/3, 282-297]

1995
 1. ‘Het groot worden van de gezegende. Preek, gehouden in de Nederlandse Hervormde Kerk te Oudenhoorn, 1962’, in: K.A. Deurloo (red.), Om het levende Woord 5 (Kampen: Kok, 1995), 1–18 [ISBN 978-90-242-6314-1]
  klik hier voor de audio-opname

1996
 1. P.S. van Walbeek & A.G.L. van Nieuwpoort (red.), Het evangelie naar Matteüs als “Die Heilsbotschaft vom Königtum” (Bijbelse theologie III/2; Kampen: Kok, 1996), 286 pp.
  [bevat: 1966/1*, 1966/5* ∙ 1984/1* ∙ 1989/1* ∙ 1989/2]
 2. ‘Twee brieven over de nieuwe vertaling (1951)’, Om het levende Woord 6 (Kampen: Kok, 1996), 1–11 [ISBN 978-90-242-6265-6]

1997
 1. ‘De eerste drie beden van het Onze Vader bij Mattheüs’, in: K.A. Deurloo (red.), Om het levende Woord 7 (Kampen: Kok, 1997), 1-13 [ISBN 978-90-242-6159-8]

1998
 1. W. Klouwen & P.S. van Walbeek (red.), Debharim: Der biblische Wirklichkeitsbegriff des Seins in der Tat (Bijbelse theologie II/1; Kampen: Kok, 1998), XXII+366 pp. [ISBN 978-90-242-6158-1]
  [bevat: 1984/4 ∙ 2001/1]
 2. Het Onze Vader bij Mattheüs (2)’, in: K.A. Deurloo (red.), Om het levende Woord 8 (Kampen: Kok, 1998), 7–22 [ISBN 978-90-242-6319-6]

1999
 1. L.W. Lagendijk (red.), Theologische opstellen (Bijbelse theologie IV/2; Kampen: Kok, 1999), XI+442 pp. [ISBN 978-90-435-0068-5]
  ‘Twaalf thesen over bijbelse hermeneutiek’ (1-4)
  ‘Theologische exegese’ (76-82)
  ‘Om de plaats van de herberg’ (198-203)
  ‘Miskotte’s inspiratie: Tenach en dogmatiek’ (219-229)
  [bevat: 1966/1, 2001/3 ∙ 1975/1, 1994/3 ∙ 1976/2 ∙ 1986/1 ∙ 1990/2]
 2. ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling: De verhouding van de Nieuwe Vertaling tot de Staten–Vertaling’, in: A.G.L. van Nieuwpoort, et al. (red.), De bijbelvertaling (Om het levende Woord 9; Kampen: Kok, 1999), 7-15 [ISBN 978-90-435-0168-2]
  [1952/4 ∙ BT II/2, 377-385]

2000
 1. ‘Wie is mijn naaste? Preek naar aanleiding van Lucas 10:25-37’, in: N.T. Bakker, W. Klouwen, et al. (red.), De noodzaak van de preek (Om het levende Woord 10; Kampen: Kok, 2000), 9-24 [ISBN 978-90-435-0286-3]

2001
 1. ‘Het spreken “in actu”’, in: N.T. Bakker, W. Klouwen, et al. (red.), Als het doek valt: kerk in perspectief (Om het levende Woord 11; Kampen: Kok, 2001), 9–11 [ISBN 978-90-259-5282-2]
  [BT II/1, 338-339]
 2. F.H. Breukelman & H. Dzubba, ‘Befreiung als kosmisches Drama’, Texte und Kontexte 24/2 (2001), 32–41
  [1954/1]
 3. ‘“Geschichte” als theologischer Begriff’, Texte und Kontexte 24/2 (2001), 42–51
  [1966/1 ∙ BT IV/2, 191-197]

2002
 1. ‘De mens uit de akker’, in: N.T. Bakker, R. Kouwijzer, et al. (red.), De verdwijnende mens? Bijdragen over de bijbelse antropologie (Om het levende Woord 12; Kok: Kampen, 2002), 9–14 [ISBN 978-90-259-5337-9]
  [BT I/3, 171-178]

2003
 1. R.H. Reeling Brouwer (red.), De structuur van de heilige leer in de theologie van Calvijn (Bijbelse theologie IV/1; Kampen: Kok, 2003), 540 pp.  [ISBN 978-90-435-0655-7]
  [2010/3* ∙ bevat: 2003/2]
 2. ‘De doem van het dualisme’, in: N.T. Bakker, W. Klouwen, et al. (red.), Het oordeel (Om het levende Woord 13; Kampen: Kok, 2003), 9–15 [ISBN 978-90-259-5394-2]
  [BT IV/1, 464-469]

2004
 1. ‘Is er nog wel een weg? Bij wijze van inleiding op het thema’, in: N.T. Bakker, R.H. Reeling Brouwer, et al. (red.), Het protestantse ongeloof. De kritiek van het protestantisme (Om het levende Woord 14; Kampen: Kok, 2004), 27 [ISBN 978-90-435-1042-4]
 2. ‘Interview VE90’, in: N.T. Bakker, C. Mataheru, et al. (red.), Eén zo’n mannetje: Frans Breukelman en zijn invloed op tijdgenoten (Kampen: Kok, 2004), 15-32 [ISBN 978-90-435-0915-2]
  opgetekend door B. Rootmensen, I. Bakker & L. Houweling
 3. ‘Er wil iets gezegd worden! Frans Breukelman ter zake’, in: N.T. Bakker, C. Mataheru, et al. (red.), Eén zo’n mannetje: Frans Breukelman en zijn invloed op tijdgenoten (Kampen: Kok, 2004), 152-164 [ISBN 978-90-435-0915-2]
  opgetekend door A.G.L. van Nieuwpoort [1993/4*, 1993/5]

2005
 1. ‘De moeder van de zonen van Zebedeüs: Een exegese van Matteüs 20:17–34’, in: A.G.L. van Nieuwpoort, R. Zuurmond, et al. (red.), De beproeving. Over de nieuwe bijbelvertaling (Om het levende Woord 15; Kampen: Kok, 2005), 13-26 [ISBN 978-90-435-1161-2]
  [1973/1, 1973/2 ∙ BT III/3, 63-76]
 2. ‘De kerkvader Hiëronymus en het grondbeginsel van bijbelvertaling: ‘De optimo genere interpretandi’, over de beste wijze van (bijbel)vertalen’, in: H. Blok, K.A. Deurloo, et al. (red.), Om voor te lezen – Miqra: Bundel voor F.J. Hoogewoud (ACEBT Supplement Series 4; Maastricht: Skandalon, 2005), 43-55 [ISBN 978-90-423-0275-4]
  [BT II/2, 283-308]

2007
 1. ‘Zomaar eentje van u: Een afscheidspreek’, in: W. Klouwen, A.G.L. van Nieuwpoort, et al. (red.), Dominee of tentenmaker? De predikant als tolk en getuige (Om het levende Woord 17; Kampen: Kok, 2007), 11-19 [ISBN 978-90-435-1463-7]

2009
 1. C.T. Mataheru & K. Meijer (red.), Sjemot. De eigen taal en de vertaling van de Bijbel (Bijbelse theologie II/2; Kampen: Kok, 2009), 554 pp. [ISBN 978-90-435-1705-8]
  [bevat: 1952/2-5, 1953/1-16, 1982/1, 1983/1, 1984/3 ∙ 1953/17* ∙ 1953/18* ∙ 1957/6 ∙ 1968/2, 1992/2 ∙ 2005/2]

2010
 1. D. Bargerbos & H. van Capelleveen (red.), Ouvertures van Genesis (Bijbelse theologie I/3; Kampen: Kok, 2010), XII+374 pp. [ISBN 978-90-435-1867-3]
  ‘Het nee ter wille van het ja’ (Genesis 3:1-4), 278-282
  ‘Gesprek met Claus Westermann’, 299-339
  [bevat: 1961/3 ∙ 1968/1* ∙ 1980/1, 1994/4, 1994/6 ∙ 1982/2, 1994/2 ∙ 2002/1 ∙ 2010/2*]
 2. ‘Ouvertures van Genesis: de tweede dag’, in: M. Elbers, R.H. Reeling Brouwer, et al. (red.), God als koekenbakker. Waarom schepping geen natuur is (Om het levende Woord 19; Kampen: Kok, 2010), 11-22 [ISBN 978-90-435-1824-6]
  [BT I/3, 33-45.49-51*]
 3. R.H. Reeling Brouwer & M. Kessler (red.), The structure of sacred doctrine in Calvin’s theology (Grand Rapids MI: Eerdmans, 2010), XIII+248 pp. [ISBN 978-0-8028-2459-2]
  [= BT IV/1*]

2012
 1. M. Elbers & A.G.L. van Nieuwpoort (red.), De finale van het evangelie naar Matteüs (Bijbelse theologie III/3; Kampen: Kok, 2012), IX+128 pp. [ISBN 978-90-435-1547-4]
  [bevat: 1966/5 ∙ 1973/1, 1973/2, 2005/1 ∙ 1979/1 = BT I/1, 140-173]
 2. ‘Omschrijving van het begrip “Bijbelse theologie”’, in: R.H. Reeling Brouwer, W. Kloppenburg, et al. (red.), Bijbelse theologie in praktijk (Om het levende Woord 20; Kampen: Kok, 2012), 1-25 [ISBN 978-90-435-1593-1]
  [1986/2 ∙ BT I/1, 9–35]

1 reactie

 • Hoewel ik geen theoloog ben spreek ik mijn vreugde uit over uw verzamelarbeid, want er zitten ook verscheidene stukken in die een leek als ik ten diepste raken. Veel van de drie cursussen die ik bij Breukelman gevolgd heb komt weer terug. Helaas was “dingen goed doch eenvoudig opschrijven”niet zijn meest geliefde bezigheid, maar som lukt het toch. Je kon maar het beste naar hem luisteren. Veel dank. Succes met uw promotie!