AuteurFrans Breukelman

Frans Breukelman (1916-1993) was predikant in Ritthem en Simonshaven, werd later wetenschappelijk medewerker aan de theologische faculteit van de UvA en staat bekend als inspirator van de Amsterdamse School in de theologie

Gesprek met Claus Westermann

G

Gesprek met Claus Westermann 1. Inleiding Claus Westermanns onderscheiding tussen Urgeschichte en Vätergeschichte In de omschrijving van hetgeen de faculteit verlangt is sprake van Claus Westermanns ‘inleiding op zijn Genesis-commentaar’. We zijn enigszins verbaasd, wanneer we op de eerste 103 bladzijden van de twee afleveringen, die tot nu toe van Westermanns Genesis-commentaar zijn verschenen...

Twaalf thesen over Bijbelse hermeneutiek

T

Twaalf thesen over bijbelse hermeneutiek 1. Wat het bijbelse getuigenis zegt over ‘wat er geschiedde’, dat wil niet worden opgevat als ἱστορία (historia), maar als het verhaal over het geschieden van een דבר (dabar). In hebraïserend Septuaginta-grieks laat de evangelist Lukas in zijn geboorteverhaal de herders zeggen (2: 15): Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ’ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ...

Om de plaats van de herberg

O

Om de plaats van de herberg 1. Inleiding Ik ben blij met dit boek [nl. F.-W. Marquardt, Von Elend und Heimsuchung der Theologie, 1988], maar weet niet of ik de hele weg die Marquardt gaat, ook kan gaan. Maar ik begrijp de noodzaak van het boek: ‘na Auschwitz’, daar zit je je hele leven aan vast en dat zit je altijd dwars, zeker ook als theoloog die verweven is met wat daar is gebeurd, omdat kerk...

Theologische exegese

T

Theologische exegese De neuprotestantische Exegese vroeg niet meer naar de éne DOCTRINA die ons in de teksten, in de woorden wordt geleerd, maar naar wat aan religions- und geistesgeschichtliche Wirklichkeit und Wahrheit achter de teksten vermoed kon worden; deze arbeid was dus vooral een arbeid van hypothetische reconstructie! Niet dat men met hypothesen werkte was daarbij onjuist (àlle...

De verschijning van een nieuwe bijbelvertaling in 1951

D

II. De verschijning van een nieuwe bijbelvertaling in 1951 De Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Dan komt in 1951 de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het Bijbelgenootschap heeft die vertaling tot stand gebracht, het is niet van de kerk uitgegaan. Maar nu moest de kerk die vertaling toch… ja, wat? Dus: een commissie! Ik was al veel met het Oude...

Hoe het allemaal begonnen is

H

I. Hoe het allemaal begonnen is Geen zonnige jeugd Kijk, ik ben in nogal verdrietige omstandigheden groot geworden. Dat heeft mij m’n leven lang achtervolgd. In de familie van mijn vaders kant heerst tot op deze dag een vreselijke erfelijke ziekte, de chorea van Huntington. Die komt bij niet zo veel families voor in Nederland. Als je 25 jaar bent beginnen de symptomen. Je kunt je spieren niet...

‘Verheerlijken’ bij Lucas

&

‘Verheerlijken’ bij Lucas De Hebreeuwse bijbel, die in onze bijbeluitgaven doorgaans hel opschrift ‘Oude Testament’ heeft gekregen, wordt in joods spraakgebruik veelal ‘Tenach’ genoemd. Dat is een letterwoord, opgebouwd uit de t, de n en de ch waarmee de namen beginnen van de drie afdelingen waarin de Hebreeuwse bijbelboeken zijn gerangschikt: ‘tora’ of onderwijzing (in onze vertalingen...

Het nee ter wille van het ja (Genesis 3:1-4)

H

‘Het nee ter wille van het ja’ (Genesis 3:1-4) Als Kroon bij voorkeur spreekt over Tenakh en Evangelie, wil hij daarmee al te gemakkelijke schema’s over de verhouding van het zogenaamde Oude Testament en het zogenaamde Nieuwe Testament doorbreken. Onder anderen geldt dit van de soms nog gangbare opvatting dat we in het ‘Oude Testament’ worden geconfronteerd met God die zegt: Je mag niet… De...