AuteurFrans Breukelman

Frans Breukelman (1916-1993) was predikant in Ritthem en Simonshaven, werd later wetenschappelijk medewerker aan de theologische faculteit van de UvA en staat bekend als inspirator van de Amsterdamse School in de theologie

‘Verheerlijken’ bij Lucas

&

‘Verheerlijken’ bij Lucas De Hebreeuwse bijbel, die in onze bijbeluitgaven doorgaans hel opschrift ‘Oude Testament’ heeft gekregen, wordt in joods spraakgebruik veelal ‘Tenach’ genoemd. Dat is een letterwoord, opgebouwd uit de t, de n en de ch waarmee de namen beginnen van de drie afdelingen waarin de Hebreeuwse bijbelboeken zijn gerangschikt: ‘tora’ of onderwijzing (in onze vertalingen...

Het nee ter wille van het ja (Genesis 3:1-4)

H

‘Het nee ter wille van het ja’ (Genesis 3:1-4) Als Kroon bij voorkeur spreekt over Tenakh en Evangelie, wil hij daarmee al te gemakkelijke schema’s over de verhouding van het zogenaamde Oude Testament en het zogenaamde Nieuwe Testament doorbreken. Onder anderen geldt dit van de soms nog gangbare opvatting dat we in het ‘Oude Testament’ worden geconfronteerd met God die zegt: Je mag niet… De...

Genesis 6:1-4 als bestanddeel van de סת׳׳א

G

Genesis 6:1-4 als bestanddeel van ‘het boek van de verwekkingen van Adam, de mens’ I Wie het boek Genesis wil trachten te verstaan, moet zich stellig ook bezig houden met al de vragen, die betrekking hebben op de wording van het Boek. Het vragen naar de wording van het Boek mag echter niet tot het een en het al van onze onderzoekingen worden. Het mag ook niet als ‘Traditionsgeschichte’ het raam...

Miskotte’s inspiratie: Tenach en dogmatiek

M

Miskotte’s inspiratie: Tenach en dogmatiek 1. Persoonlijk- zakelijk Op dit Miskotte-symposion proberen wij elkaar o.a. duidelijk te maken wat wij allen, ieder op zijn eigen wijze, aan hem te danken hebben. Zelf moet ik zeggen: ik heb bijna alles aan Miskotte te danken. Daarom zal mijn verhaal een sterk persoonlijke kleur hebben. Ik overdrijf niet als ik zeg: als Miskotte er niet geweest was zou...

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (II)

E

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (II) De Bijbelse begrippen worden niet nauwkeurig weergegeven Ook dit artikel richten wij wederom zo in, dat wij eerst een bijbeltekst uitleggen; vervolgens gaan wij weer na hoe de NV. deze tekst weergeeft; op grond van de wijze van vertalen, die wij dan zullen hebben leren kennen, formuleren wij een tweede bezwaar; tenslotte adstrueren wij de gegrondheid...

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (I)

E

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (I) I. Het niet ‘einheitlich’ vertalen, voorbeeld: Genesis 39 Wij richten dit artikel zo in, dat wij eerst vers 8-9 van Gen. 39 uitleggen; daarna bespreken wij de wijze waarop de Nieuwe Vertaling (voortaan afgekort tot NV.) heeft gemeend hier te kunnen en mogen vertalen; vervolgens formuleren wij een eerste bezwaar tegen de wijze van vertalen, waarmee wij...

Koninkrijk der hemelen

K

Koninkrijk der hemelen Psalm 103:19 DE HERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn koningschap heerst over alles. (Nieuwe Vert.) Als God op een willekeurige wijze zo-maar-overal zou wezen, zouden wij niet weten, waarheen wij ons zouden moeten wenden om Hem te ontmoeten. De Schrift spreekt nergens over zulk een willekeurige ‘alomtegenwoordigheid’ van God, maar voortdurend over Zijn concrete...