AuteurG. van Zanden

Princeton – dinsdag 25/8

P

Vandaag weer een dag met twee sessies. Centraal stonden KD IV/2 en KD IV/3.1. Session IV: KD IV/2, §64.3 ‘The Royal Man’ De dag begon met een paper van Rinse Reeling Brouwer (ik had het van tevoren al mogen lezen): ‘The Royal Man. Some Hermeneutical, Dogmatic, Biblical Theological and Contextual Remarks’. Het paper bestond, zoals uit de ondertitel al op te maken viel, uit...

Princeton – maandag 24/8

P

Weer werden we te vroeg wakker (rond de klok van 05:00 uur), maar we hebben ontdekt dat dat geen probleem is, als je ‘s avonds maar op tijd naar bed gaat. Die avond ervoor kreeg ik rond 21:00 uur, na een pagina of twee van de KD, al extreem zware oogleden. En dat lag niet aan de stof (§60, ‘Des Menschen Hochmut und Fall’)! Amerikaans ontbijt De vorige dagen moesten we zelf...

Princeton – dag 3 (zondag 23 augustus)

P

De Nederlandse delegatie werd zondag veel te vroeg wakker – vanwege de jetlag – zo rond de klok van 04:00 uur. En zo kwam het, dat er die zondagochtend in Princeton veel uit de KD gelezen werd, buiten op een bankje of binnen op bed. Nadere Reformatie Als keurige Veluwse jongen ben ik groot geworden met de zondagsrust als een gegeven. Op zondag ga je naar de kerk, en verder doe je niet...

Princeton – dag 2 (zaterdag 22 augustus)

P

De jetlag De zaterdag stond in het teken van het onaangename fenomeen dat ‘jetlag’ heet. Ik werd om vijf uur wakker en kon de slaap niet meer vatten. Toen ik, na eindeloos woelen op een te warme kamer, me dan toch maar ging douchen en ergens koffie vandaan haalde, kwam ik professor Van den Toren tegen. Onder het genot van een bakje koffie (waar verdacht weinig koffie in zat, volgens...

Princeton – PThU Consultation – dag 1 (8/21/2015)

P

Professor Gijsbert van den Brink verwisselde onlangs zijn aanstelling aan de PThU voor een professoraat aan de VU. Nu is het nooit leuk om een zo begaafde collega te zien vertrekken, maar in dit geval had het voor mij toch ook een aangenaam gevolg: in plaats van Van den Brink mocht ik, als eenvoudige promovendus, dit jaar mee met de Nederlandse delegatie naar Princeton New Jersey, voor de...

Het procrustesbed van Bultmanns Entmythologisierung

H

Een hervormd theologiestudent behoefde vóór de invoering van de zogenaamde tweefasenstructuur in het hoger onderwijs in 1981 geen doctoraalexamen te doen aan de staatsfaculteit om aan de slag te kunnen als gemeentepredikant. Het was daarom gebruikelijk dat dominees pas later doctoraalexamen deden – en vaak kwam het er zelfs helemaal niet van. Toen Breukelman in 1968 op initiatief van enkele...

Het begin en het einde van Interpretatie

H

Hoe verdrietig ook: het blad Interpretatie is opgehouden te bestaan met ingang van 2015. Het was een tijdschrift voor Bijbelse theologie, en zeker in de beginjaren was het theologiseren van Frans Breukelman en de Amsterdamse School nadrukkelijk aanwezig in de kolommen van het blad. Vorige week heb ik wat veldonderzoek verricht: weer en wind heb ik getrotseerd om de eerste vijf jaargangen (1993...

Citaat van de dag

C

De verhouding tussen Miskotte enerzijds en Breukelman en de Amsterdamse School anderzijds is nagenoeg in kaart gebracht. Nog 300 pagina’s Om het levende Woord (1948) verwerken, en de pagina over K.H. Miskotte is af. Dat vieren we met een citaat uit datzelfde boek (p. 77-78): ‘Het sola fide is correlaat met het solo Verbo; wij hebben geen toegang tot de heilige historie dan via de...