CategorieAmsterdamse Cahiers 1

Genesis 6:1-4 als bestanddeel van de סת׳׳א

G

Genesis 6:1-4 als bestanddeel van ‘het boek van de verwekkingen van Adam, de mens’ I Wie het boek Genesis wil trachten te verstaan, moet zich stellig ook bezig houden met al de vragen, die betrekking hebben op de wording van het Boek. Het vragen naar de wording van het Boek mag echter niet tot het een en het al van onze onderzoekingen worden. Het mag ook niet als ‘Traditionsgeschichte’ het raam...