CategorieBijbelse Theologie IV/2

Twaalf thesen over Bijbelse hermeneutiek

T

Twaalf thesen over bijbelse hermeneutiek 1. Wat het bijbelse getuigenis zegt over ‘wat er geschiedde’, dat wil niet worden opgevat als ἱστορία (historia), maar als het verhaal over het geschieden van een דבר (dabar). In hebraïserend Septuaginta-grieks laat de evangelist Lukas in zijn geboorteverhaal de herders zeggen (2: 15): Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ’ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ...

Om de plaats van de herberg

O

Om de plaats van de herberg 1. Inleiding Ik ben blij met dit boek [nl. F.-W. Marquardt, Von Elend und Heimsuchung der Theologie, 1988], maar weet niet of ik de hele weg die Marquardt gaat, ook kan gaan. Maar ik begrijp de noodzaak van het boek: ‘na Auschwitz’, daar zit je je hele leven aan vast en dat zit je altijd dwars, zeker ook als theoloog die verweven is met wat daar is gebeurd, omdat kerk...

Theologische exegese

T

Theologische exegese De neuprotestantische Exegese vroeg niet meer naar de éne DOCTRINA die ons in de teksten, in de woorden wordt geleerd, maar naar wat aan religions- und geistesgeschichtliche Wirklichkeit und Wahrheit achter de teksten vermoed kon worden; deze arbeid was dus vooral een arbeid van hypothetische reconstructie! Niet dat men met hypothesen werkte was daarbij onjuist (àlle...