CategorieGeen categorie

De vader der vaderen

D

In de aanloop naar een artikel over de ‘Bijbelse theologie’ van de Amsterdamse School (met focus op Breukelman) heb ik teruggegraven naar de eerste beginselen van de ‘Amsterdamse’ exegese. Dan kom je uit bij Juda Palache, een groot Joods geleerde die gedoceerd heeft aan de UvA. Juda Palache (1886-1944) Jehuda Lion (Juda) Palache werd te Amsterdam geboren op 26 oktober 1886...

De secundaire literatuur in kaart gebracht

D

De afgelopen maanden heb ik weer veel nieuw materiaal kunnen verzamelen over de theologie van Frans Breukelman. In het literatuuroverzicht heb ik veel nieuwe titels opgenomen. Ook de lijst van primaire literatuur heb ik beschikbaar gesteld. U zult begrijpen dat ik niet alle literatuur zomaar beschikbaar kan stellen, omdat er auteursrechten op rusten. Maar ik hoop dat het voor geïnteresseerden een...

Zomaar eentje van u

Z

Zomaar eentje van u: een afscheidspreek Deze preek sprak Frans Breukelman uit bij zijn afscheid in Simonshaven op 10 november 1968. Schriftlezingen: Lucas 16:19-311 Korintiërs 3:10 – 4:7  Geliefde broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus,  Ik heb geen preek. Het wou niet. Ik was veel te...

Wie is mijn naaste?

W

Wie is mijn naaste? Preek naar aanleiding van Lucas 10:25-37  Broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus,  We bespreken vanavond de vraag die de wetgeleerde, de Tora-kenner, stelde en het antwoord dat Jezus op zijn vraag gaf. De vraag luidde: ‘Wie is mijn naaste?’ En het antwoord daarop is die geschiedenis van de barmhartige Samaritaan, zoals Jezus die vertelt.  Maar willen we...