CategorieIn de Waagschaal 8/9

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (I)

E

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (I) I. Het niet ‘einheitlich’ vertalen, voorbeeld: Genesis 39 Wij richten dit artikel zo in, dat wij eerst vers 8-9 van Gen. 39 uitleggen; daarna bespreken wij de wijze waarop de Nieuwe Vertaling (voortaan afgekort tot NV.) heeft gemeend hier te kunnen en mogen vertalen; vervolgens formuleren wij een eerste bezwaar tegen de wijze van vertalen, waarmee wij...