CategorieKerk en theologie 3/1

Koninkrijk der hemelen

K

Koninkrijk der hemelen Psalm 103:19 DE HERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn koningschap heerst over alles. (Nieuwe Vert.) Als God op een willekeurige wijze zo-maar-overal zou wezen, zouden wij niet weten, waarheen wij ons zouden moeten wenden om Hem te ontmoeten. De Schrift spreekt nergens over zulk een willekeurige ‘alomtegenwoordigheid’ van God, maar voortdurend over Zijn concrete...