CategorieLiteratuuronderzoek

Tolle lege

T

De website zit in een nieuw jasje. Er valt een en ander aan nieuwe (oude) teksten te lezen van Breukelman. Doe er uw voordeel mee, thuis of in de trein: ‘Koninkrijk der hemelen’, Kerk en theologie 3/1 (januari 1952), 1–3 ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (I)’, In de Waagschaal 8/9 (28 november 1952), 70–71 ‘Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (II)’, In de Waagschaal 8/10 (5 december...

Praag 2016

P

In de week na Pasen wordt traditiegetrouw het Colloquium Biblicum georganiseerd in Praag. Dit jaar voor de 24e keer. En ik mag opnieuw van de partij zijn! Maar er wordt wel een bijdrage van mijn hand verwacht. Dit jaar staat Genesis 27 centraal, het verhaal over Jacob die zijn broer Esau bedriegt. Ik heb eens gekeken wat Breukelman hierover zoal geschreven heeft. Je zou verwachten dat dat...

Breukelman over ‘themadiensten’

B

Ze zijn niet meer weg te denken in de meeste protestantse kerken: de ‘themadiensten’. Geen Bijbeltekst die centraal staat, maar een thema dat de (jongeren in de) gemeente bezighoudt of vermoedelijk bezighoudt. Breukelman in een interview uit 1980: “Ja, je kunt nu wel zeggen: wat zit ie toch steeds tegen die roomsen te foeteren, maar je kunt zelf zien hoe bar het in de romana [de...

Het procrustesbed van Bultmanns Entmythologisierung

H

Een hervormd theologiestudent behoefde vóór de invoering van de zogenaamde tweefasenstructuur in het hoger onderwijs in 1981 geen doctoraalexamen te doen aan de staatsfaculteit om aan de slag te kunnen als gemeentepredikant. Het was daarom gebruikelijk dat dominees pas later doctoraalexamen deden – en vaak kwam het er zelfs helemaal niet van. Toen Breukelman in 1968 op initiatief van enkele...

Het begin en het einde van Interpretatie

H

Hoe verdrietig ook: het blad Interpretatie is opgehouden te bestaan met ingang van 2015. Het was een tijdschrift voor Bijbelse theologie, en zeker in de beginjaren was het theologiseren van Frans Breukelman en de Amsterdamse School nadrukkelijk aanwezig in de kolommen van het blad. Vorige week heb ik wat veldonderzoek verricht: weer en wind heb ik getrotseerd om de eerste vijf jaargangen (1993...

Breukelman in de gereformeerde gezindte

B

De website www.digibron.nl kun je gerust beschouwen als de intellectuele schatkamer van het 20e-eeuwse conservatieve protestantisme in Nederland. Complete jaargangen van zo’n beetje alle reformatorische periodieken kunnen kosteloos geraadpleegd en doorzocht worden. Wij zijn uiteraard het meest geïnteresseerd in de stukken waarin de naam van Frans Breukelman valt, en om te zien hoe hij...

Matteüsteksten

M

Vorige week aan het IJ geweest bij prof. Reeling Brouwer thuis om de spullen van de Breukelmanstichting te doorzoeken op dingen die bruikbaar zijn voor mijn onderzoek. Ik kwam tegen:

verzamelde teksten uit het Breukelmanarchief over de structuur van het Matteüsevangelie (hier en hier)
en een heleboel mooie plaatjes (zie afbeeldingen).