CategorieLiteratuuronderzoek

Bloemen en onkruid

B

Uiteindelijk heb ik de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag zover gekregen dat ze een enigszins obscuur interview voor mij hebben gekopieerd uit een kerkblad van ruim dertig jaar geleden. Het begint met bloemrijke taal: In gesprek met drs. F. H. Breukelman, een inspirerend en gekweld theoloog. Aan de Singel, met de bloemenmarkt vlak voor zijn raam, woont de Oud-Testamenticus Frans Breukelman in...

Harry Kuitert aanhanger van de Amsterdamse School?

H

De komende tijd wil ik interviews gaan houden met prominente theologen uit het heden en het nabije verleden. Harry Kuitert, vermoedelijk de meest invloedrijke gereformeerde theoloog gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw, mag daarbij niet ontbreken. Kuitert heeft namelijk een zeer interessante ontwikkeling doorgemaakt als theoloog. Het is bekend dat hij door de jaren heen het...

Breukelman en zijn opponenten

B

F.H. Breukelman, ‘In gesprek met Frans Breukelman: Van de mens moet je zeggen dat hij niet had moeten ontstaan’, HN Magazine 37 (1981), 3–4, 4: Dat geklets van Berkhof. Dat boek. Christelijk geloof, ik ben tot bladzijde 60 gekomen. Daar komt de vraag naar de opbouw, de structuur van de dogmatiek aan de orde. Nou, zegt Berkhof dan, je kunt uitgaan van God, van de mens, je kunt zus en je kunt zo...

Aanwinsten

A

Ik kocht nooit kleren. Ik kocht boeken. Heel dure boeken. Aldus Breukelman in een interview met Hervormd Nederland. Theologen zijn bijna altijd boekliefhebbers en een beetje dominee heeft een ruimte in zijn pastorie die als privébibliotheek dienst doet. Zelf heb ik op drie locaties (Kampen, Oldebroek, Maastricht) ook genoeg boeken staan om de komende twintig jaar mee door te komen. Toch kan ik...

Bij het verschijnen van Bijbelse Theologie I/1

B

In 1980 gaf Breukelman in het kader van de verschijning van Bijbelse Theologie I/1 een interview aan dagblad De Tijd. Het interview werd opgetekend door Leo Rijkens. Op een zeker punt zegt Rijkens (p. 48): “Maar nou over dat boek van je. En over die fameuze kolometrische leeswijze.” Breukelman: Ja, kijk om te beginnen moet ik je zeggen dat ik altijd gedacht heb: dat publiceren, moet...

Via via

V

Via via (via Ype Bekker via André Fox via mijn begeleider Rinse Reeling Brouwer) kreeg ik een nummer van Via via in handen dat anderszins onverkrijgbaar bleek. Het nummer uit 1982 bevat een uitgebreid interview met Frans Breukelman over zijn wetenschapsopvatting, Bijbelvertalen, de manier waarop hij het kerkelijke establishment heeft ervaren, over het respect dat hij heeft voor boeren (en in...

Literatuuroverzicht

L

Breukelman was niet iemand die overdreven veel gepubliceerd heeft. Het literatuuroverzicht dat ik aantrof op de website van de Stichting Breukelman bleek onvolledig, gedateerd en vooral niet erg overzichtelijk. Voordat ik begin deze maand met mijn onderzoek begon, had ik al wat literatuur in kaart gebracht. Via de bibliotheek van de PThU heb ik die literatuur opgevraagd (leve het...