CategorieToonsoorten van de Schrift

‘Verheerlijken’ bij Lucas

&

‘Verheerlijken’ bij Lucas De Hebreeuwse bijbel, die in onze bijbeluitgaven doorgaans hel opschrift ‘Oude Testament’ heeft gekregen, wordt in joods spraakgebruik veelal ‘Tenach’ genoemd. Dat is een letterwoord, opgebouwd uit de t, de n en de ch waarmee de namen beginnen van de drie afdelingen waarin de Hebreeuwse bijbelboeken zijn gerangschikt: ‘tora’ of onderwijzing (in onze vertalingen...