CategorieVoortgang onderzoek

Matteüs in de Nieuwe Bijbelvertaling

M

Twee jaar voordat ik theologie ging studeren verscheen De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV2004). Als goede calvinist heb ik deze vertaling destijds van kaft tot kaft gelezen en op een paar drukfouten na had ik er weinig op aan te merken. Heel begrijpelijk allemaal, heel leesbaar. Nu heb ik de afgelopen acht jaar wel een en ander geleerd over vertaalprincipes en vertaalmethodiek. De vertaalmethode van...

Christian faith in changing contexts

C

Ik ben nooit erg warm geworden van het romantische beeld van de eenzame theoloog die vier jaar lang achter zijn bureau werkt in de hoop dat zijn pennenvrucht de geschiedenis van de theologie voorgoed zal veranderen. De aio van vandaag moet mijns inziens vooral zijn naam van assistent-in-opleiding waarmaken en de vakgroep assisteren in onderzoek en onderwijs. Nu ben ik nog geen aio, maar...

Huntington

H

Y. Bekker, D. Hofstra, et al. (eds), Gesprekken met Frans Breukelman (Binnenkant 2; ’s Gravenhage: Meinema, 1989), 9: Kijk, ik ben in nogal verdrietige omstandigheden groot geworden. Dat heeft mij m’n leven lang achtervolgd. In de familie van mijn vaders kant heerst tot op deze dag een vreselijke erfelijke ziekte, de chorea van Huntington. Die komt bij niet zo veel families voor in...

Bij het verschijnen van Bijbelse Theologie I/1

B

In 1980 gaf Breukelman in het kader van de verschijning van Bijbelse Theologie I/1 een interview aan dagblad De Tijd. Het interview werd opgetekend door Leo Rijkens. Op een zeker punt zegt Rijkens (p. 48): “Maar nou over dat boek van je. En over die fameuze kolometrische leeswijze.” Breukelman: Ja, kijk om te beginnen moet ik je zeggen dat ik altijd gedacht heb: dat publiceren, moet...

Via via

V

Via via (via Ype Bekker via André Fox via mijn begeleider Rinse Reeling Brouwer) kreeg ik een nummer van Via via in handen dat anderszins onverkrijgbaar bleek. Het nummer uit 1982 bevat een uitgebreid interview met Frans Breukelman over zijn wetenschapsopvatting, Bijbelvertalen, de manier waarop hij het kerkelijke establishment heeft ervaren, over het respect dat hij heeft voor boeren (en in...

Literatuuroverzicht

L

Breukelman was niet iemand die overdreven veel gepubliceerd heeft. Het literatuuroverzicht dat ik aantrof op de website van de Stichting Breukelman bleek onvolledig, gedateerd en vooral niet erg overzichtelijk. Voordat ik begin deze maand met mijn onderzoek begon, had ik al wat literatuur in kaart gebracht. Via de bibliotheek van de PThU heb ik die literatuur opgevraagd (leve het...

Wikipedia

W

Over sommige theologische figuren is opvallend weinig informatie beschikbaar via de enige online informatievoorziening die mijn generatie gewend is om te gebruiken: Wikipedia. Tevergeefs zoek je naar een Gerrit Cornelis van Niftrik (1904-1972),  een Martinus Adrianus Beek (1909-1987) of een Nico Tjepko Bakker (1934-). Hoe erg is dat? We hebben toch lucepedia? Nu ja, meestal is het zo dat wat niet...

Twee soorten hermeneutiek

T

Bijbelse Theologie I/2 over Genesis en IV/1 over Calvijn had ik al eens gelezen. Nu heb ik ook BT I/1, BT IV/2 en BT II/2 gelezen – het verschil is dat ik er nu voor betaald word. Blijven voorlopig ongelezen: BT I/3, BT II/1 en de drie afleveringen BT III. Ik heb genoeg materiaal doorgenomen om aan het eerste hoofdstuk te gaan schrijven, waarin ik het theologische project van Breukelman wil...