De laatste dag (evaluatie)

D

Vandaag is de laatste werkdag aangebroken van mijn halfjaar ‘medewerker onderzoek’. Vanaf maandag geen treinreizen meer, geen collegae in de wandelgangen en bakjes slappe koffie.

Ik had mij ten doel gesteld het afgelopen halfjaar het volgende te doen:

  1. de Bijbelse theologie van Breukelman systematisch en historisch in kaart brengen
  2. formulering deelvragen uitwerken (specifieke literatuur en methodische overwegingen per deelvraag)
  3. exacte planning maken voor december 2012 – mei 2016 in blokken van 6-9 maanden
  4. beginnen met het houden van interviews
  5. analyse van de catalogus van Breukelmans privébibliotheek

1, 3 en 4 heb ik volledig uitgevoerd (vandaag een laatste interview met Jan Muis), 2 ten dele en 5 is afgevallen. In plaats van de wording van de theologie van Breukelman ben ik mijn blik vooral gaan richten op de context en de doorwerking van zijn theologie. Je kunt tenslotte niet alles doen.

De komende twee maanden staan in het teken van verhuizing en bevestiging en intrede als predikant in het Drentse Pesse. Ik kijk er erg naar uit en hoop dat er een deeltijdsaanstelling als onderzoeker voor mij in het verschiet ligt. In april hoor ik het.

Over de auteur

G. van Zanden

Als predikant werkzaam bij de Gereformeerde Kerk Urk en als onderzoeker verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Amsterdam

Plaats een reactie