Loodrecht van beneden

L

Zojuist liep ik Wessel ten Boom, de gevreesde eindredacteur van het theologische tijdschrift In de Waagschaal, tegen het lijf. Hij had de jongste IdW bij zich, met daarin een artikel van mijn hand over ‘het verband tussen biografische ontwikkelingen en theologische voorkeur’, gebaseerd op de biografieën en theologieën van Karl Barth en Frans Breukelman. Bij beiden herleid ik de theologische voorkeur tot bepaalde persoonlijke ervaringen. De beide Wereldoorlogen laten diepe sporen na in hun theologie. Breukelman had bovendien te kampen met een ernstige ziekte in zijn familie. Voor beiden was het (daarom?) uitgesloten dat de gegeven werkelijkheid een bron van Godskennis zou zijn. In de traditie van Barth en Breukelman moet God van elders komen, senkrecht von oben. En wij bidden tot God, senkrecht von unten, dat dat werkelijk moge gebeuren. Meer kunnen we niet doen – maar gelukkig wordt er ook niet meer van ons gevraagd.

G. van Zanden, ‘Senkrecht von unten. Over het verband tussen biografische ontwikkelingen en theologische voorkeur’, In de Waagschaal 41/10 (13 oktober 2012), 17-21

Een ingekorte versie van het artikel is online verschenen: G. van Zanden, ‘Jeugdervaringen Breukelman bepalend voor zijn theologie?‘, op: www.hetgoedeleven.com (geplaatst 17 oktober 2012).

Over de auteur

G. van Zanden

Als predikant werkzaam bij de Gereformeerde Kerk Urk en als onderzoeker verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Amsterdam

Plaats een reactie