Het onderzoek

H

[juni 2019] Het proefschrift is verkrijgbaar bij de uitgever! Klik alhier.

[maart 2019] Het proefschrift, ‘Bij het begin beginnen. Het Bijbels-theologische project van Frans Breukelman’ is door de leescommissie gekomen. De laatste correcties zijn aangebracht en de drukproeven zijn klaar om naar de uitgever te gaan. We hebben gekozen voor KokBoekencentrum. En: de promotiedatum is vastgesteld op 12 juni 2019, 15:45 uur, PThU Amsterdam. Blij vooruitzicht dat mij streelt.

[augustus 2018] Na het schrijven van nog een vijfde hoofdstuk (‘In gesprek met Breukelman’) en een korte conclusie moet ik er nog eenmaal grondig doorheen voordat ik mijn beide begeleiders een compleet boek kan aanbieden ter lezing, correctie en uiteindelijk: goedkeuring.

[februari 2017] Van Rinse Reeling Brouwer en Klaas Spronk heb ik groen licht gekregen om de huidige opzet een inleiding, vier hoofdstukken en conclusies te handhaven en de inhoud verder uit te werken en aan te scherpen. Al bijna vijf jaar bezig…

[september 2013] Ik werk nu voor de duur van drie jaren als assistent in opleiding aan de PThU, met als voornaamste taak het verder werken aan het proefschrift over Breukelman. Momenteel wordt er nagedacht over een goede vorm waarin Breukelman historisch en theologisch gesitueerd kan worden te midden van de ontwikkelingen die tussen 1950 en 1990 hebben plaatsgevonden in de wereld van de Bijbelse theologie.

Aanvankelijk ontbraken er nog enkele zaken die voor een overzichtsstudie noodzakelijk zijn, zoals een biografische chronologie, een zaak-, namen- en Bijbelplaatsenregister over het complete oeuvre en een uitputtend literatuuroverzicht. Het eerste complete overzicht van de publicaties van Breukelman (versie 28 juni 2012) is gereed; vanzelfsprekend zijn aanvullingen en suggesties van harte welkom via info@fransbreukelman.nl. In april 2014 heb ik een index van Bijbelplaatsen kunnen voltooien en niet veel later een biografische chronologie.

[mei 2012] Het voorstel is goedgekeurd en professor Rinse Reeling Brouwer heeft zich bereid verklaard om als promotor op te treden. Professor Klaas Spronk zal als tweede promotor optreden en vooral de Bijbels-theologische aspecten van de studie beoordelen. Per 1 juni 2012 ben ik voor de duur van zes maanden aangesteld als ‘medewerker onderzoek’ aan de PThU. In die zes maanden heb ik de theologie van Breukelman in kaart gebracht.

[april 2012] Ik heb een promotievoorstel ingediend bij de Protestantse Theologische Universiteit. Het doel van mijn promotieonderzoek is het analyseren van de theologie van Frans Breukelman en het historisch en theologisch plaatsen en waarderen van zijn bijdrage aan de Nederlandse theologiebeoefening in de twintigste eeuw. Het gaat dus om een overzichtstudie.

– G. van Zanden, Urk

5 reacties

 • Hallo Gerard,

  Prachtige site, geweldige video’s, mooie teksten en artikelen. Ik ontdekte dat het in plaats van het tweede artikel van J. Reiling het eerste nogmaals verschijnt. Wellicht zou je dat nog eens kunnen herstellen, maar het is natuurlijk maar een detail. Komt er in je dissertatie ook nog een integratie van Breukelmans leven met zijn werk? Zeker gezien zijn overgang van kerkgenootschap lijkt een biografisch gedeelte me erg interessant.

  Succes!

  Jelle Horjus, Arnhem

  • Waarde heer Horjus, dank voor het meedenken! Het was me nog niet opgevallen en ik heb de link verbeterd.
   Over de verbinding tussen het biografische en het theologische staat een brainstormsessie gepland met mijn begeleider Reeling Brouwer. Er valt veel over te zeggen en te schrijven, maar methodisch levert het hoofdbrekens op (dus niet ‘wat?’, maar het ‘hoe?’). Het is de bedoeling dat precies dit het onderwerp wordt van mijn laatste deelonderzoek, en ik hoop dat in 2016 af te ronden. Vervolgens wordt het zaak om alle lijntjes weer bij elkaar te krijgen – maar dat komt natuurlijk pas later.

   Groeten!

   G. van Zanden

 • Beste Jelle,
  (het was even zoeken wie de site heeft gemaakt en onderhoudt) ,
  wat een mooie site.
  Ik kwam deze site tegen omdat ik binnenkort als visitator op bezoek ga in Simonshaven.
  Dat vind ik bijzonder boeiend omdat ik mijzelf nog steeds als leerling van Frans Breukelman beschouw.
  Daarenboven had ik een onvergetelijk jaar toen ik een kamer had op Singel 502 en Mijntje en Frans door en door heb leren kennen.
  Succes met je promotie onderzoek.

 • Beste Gerard,

  Ik had het voornemen afgelopen woensdag naar Amsterdam te reizen. Het is er niet van gekomen. Vandaar dit bericht als enigszins verlate felicitatie ter gelegenheid van je promotie. Ik zal spoedig eens een blik in je proefschrift slaan.

  Al het goede toegewenst!

  Met een hartelijke groet,

  Cees Houtman

 • Salut Gerard,

  kennen wir uns vom Colloquium biblicum in Prag? Ich bin nicht sicher. Jedenfalls hast du unter Over Breukelman, Secundaire Literatur meinen Beitrag – U.F.W. Bauer, ‘Euthus (terstond) en palin (weer) bij Marcus’ (91-97) erwähnt. Der erschien auch in Deutsch unter: —. „Euthus (sogleich) und palin (wieder) bei Markus“. http://go.to/stichtingbreukelman. Leider gibt es diese Internetadresse nicht mehr. Weisst du, unter welcher Adresse der Artikel jetzt zu finden sein könnte?

  Mit freundlichen Grüßen
  Uwe Bauer