Princeton – woensdag 26/8 (finale)

P

Woensdag, de laatste dag!

Twee interessante papers stonden er nog op het programma, voordat we weer terug zouden vliegen.

Ten eerste bood Kate Sonderegger een analyse van KD IV/3.1, §69.3 ‘Jesus ist Sieger!’ in een prachtig paper, waarbij ze concludeerde: ‘The history of Christ’s Triumph does not seem to me quite anchored in the history I know and live within; it does not seem quite of ’the earth, earthy’. But this is the Act and Aim of the Man of Heaven, the Last Adam, and His ways to us are strange; but we may say in thanksgiving, His Victory is sure.’ – en precies dat riep in de discussie de meeste weerstand én de meeste waardering op.

Benno van den Toren sloot de conferentie met een paper dat, in mijn beleving, de meest levendige discussie opriep. Hij benaderde dezelfde paragraaf (69.3) vanuit een historische vergelijking met een bezoek van Barth aan Christoph Blumhardt in 1915 (!) en hoe hij daarover schrijft in Die protestantische Theologie des 19. Jahrhundert (1947) – en hoe men in Afrika omgaat met demonen en andere kwade machten die invloed uitoefenen op een mensenleven. In de discussie legde McCormack Van den Toren het vuur aan de schenen: geloof je in die machten, zonder ze psychologisch weg te redeneren? Er kwam een ‘ja’ onder voorbehoud uit, vanwege wat Van den Toren heeft meegemaakt tijdens zijn werk in Afrika. Het zette mij eens te meer aan het denken: in hoeverre bepaald ons (mijn!) wereldbeeld mijn denken en beleven van God en Zijn daden?


Er valt nog zoveel te schrijven, over de nare vliegtuigstoelen en over de ontroering bij het weerzien van Eef na een klein weekje afwezigheid. Ik zal het u besparen.

Ik heb de tijd van mijn leven gehad, daar aan de andere kant van de wereld. Inmiddels heb ik in de Janskerk van Utrecht alweer de opening van het academisch jaar mogen beleven – en ik heb er weer zin in! Ik ben mijn collega’s – die ik op deze reis écht heb mogen beleven als collega’s! – erkentelijk voor hun openheid en hun toestemming om één en ander hier met de wereld te delen. Rest mij nog enkele foto’s te delen:

SAMSUNG
‘Des Menschen Hochmut und Fall’
SAMSUNG
Theologen in Princeton
SAMSUNG
Christophe Chalamet, Benno van den Toren, Bruce McCormack (achter waterfles en KD/CD)
SAMSUNG
Tijd voor Taart
SAMSUNG
Benno presenteert zijn paper
SAMSUNG
… ja. Zó lekker en zó ongezond.
Gemaakt op het vliegveld door Markus Matthias. Hij gaf er het onderschrift aan uit Efeziërs 5:15f: “Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.” Laten we eerlijk zijn: wat heeft een theoloog in een vliegtuig méér nodig dan KD IV/1?

Over de auteur

G. van Zanden

1 reactie

  • Bedankt voor het leuke en heel informatieve verslag. Ik herken, als echt calvinist, veel in je omgang met de KD, maar bij mij is het dan de Institutie van Calvijn :).
    Mijn eigen ervaring is dat zulke bijeenkomsten echt ‘extreem’ stimulerend werken voor je eigen denken en werken. Extreem is een woord dat in dit verband misschien wat overdreven overkomt, maar het benadert het best hoe het meedoen aan zo’n studiebijeenkomst je prikkelt in je eigen denken (en je besef van nederigheid…). Als ik je verslag zo lees, werkt dat bij jou ook zo. Hopelijk ijlt het effect ervan nog lang na…
    Hartelijke groet,
    Arie

door G. van Zanden