Secundaire literatuur

S

Hieronder vindt u een uitputtend overzicht van secundaire literatuur over de theologie van Frans Breukelman. Voor zover mogelijk zijn de teksten digitaal beschikbaar gesteld. Mocht u van een artikel weten dat in dit overzicht niet voorkomt: plaats even een reactie!


1951
 • H. Dzubba, ‘Gott hat seinen Thron im Himmel errichtet. Ein Brief aus Holland’, Unterwegs 5/5 (1951), 258.

1953

1954

1960
1963
 • J.W. Falkenburg, ‘Honest to… God?’, In de Waagschaal 19/3 (2 november 1963), 52-54
  Het godsbegrip van J.A.T. Robinson vergeleken met Breukelmans godsbegrip

1966

1973

1974
 • W.A. Verheij, ‘Naar Jeruzalem’, In de Waagschaal 2/20 (1974), 2-5
  reactie op Breukelmans artikelen over de moeder van de zonen van Zebedeüs
 • Jonker, ‘Reflexen’, Theologia Reformata (1 maart 1974), 54-64: 58-59

1976

1977
 • N.T. Bakker, ‘De ene naam: over de theologie van F.H. Breukelman’, Wending 32/4 (1977), 220–226

1978
 • C.J. den Heyer, Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Markus 10,46-13,37 (Kampen: Kok, 1978), 1-3.56-59.82

1979
 • D. Boer, ‘Die Schlange. Revolutionär oder Skeptiker? Lernen von Frans Breukelman im Hinblik [sic!] auf Bloch’, Texte und Kontexte 2/1 (1979), 11-21
 • H. de Jong, ‘Sola scriptura?’, Estote vigilantes 2/4 (maart 1979), 6-11

1980
 • C. Houtman, Nederlandse vertalingen van het Oude Testament: Hun ontstaan, karakter en ontvangst (’s-Gravenhage: Boekencentrum, 1980), 49-51 [ISBN 978-90-0531-8]
  Over Breukelmans beoordeling van de NBG 1951
 • C. Houtman, Inleiding in de Pentateuch. Een beschrijving van de geschiedenis van het onderzoek naar het ontstaan en de compositie van de eerste vijf boeken van het Oude Testament met een terugblik en een evaluatie (Kampen: Kok, 1980), 159-162 [ISBN 978-90-242-0252-2]
  Over Breukelmans Schriftopvatting en hermeneutiek
 • H.W. de Knijff, Sleutel en slot: Beknopte geschiedenis van de bijbelse hermeneutiek (Kampen: Kok, 1980), 153-165 [ISBN 978-90-242-0293-5]
  Over de invloed van Barth/Miskotte en Rosenzweig/Buber op Breukelman, en een omschrijving en waardering van zijn hermeneutiek
 • H. de Jong, ‘De Bijbel in het feminisme en andere bevrijdingsbewegingen (3): Frans Breukelman’, Opbouw 24/44 (21 november 1980), 346-347

1981

1982

1984
 • C. Houtman, ‘De kritiek op de Groot Nieuws Bijbel in het licht van de kritiek op eerdere Nederlandse bijbelvertalingen’, Nederlands theologisch tijdschrift 38/4 (1984), 265–289

1985

1986
 • R.H. Reeling Brouwer, ‘Adam als koopman. Over het ‘verbond’ in de theologie van Johannes Coccejus en het ‘contract’ in het vroegkapitalisme’, in: N.T. Bakker, K.A. Deurloo, et al. (red.), Debharim. Opstellen aangeboden aan Frans Breukelman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Kampen: Kok, 1986), 161-173 [IBSN 978-90-242-0824-1]
 • M. Balabán & J. Trojan, ‘Tsjechische vragen’, in: N.T. Bakker, K.A. Deurloo, et al. (red.), Debharim. Opstellen aangeboden aan Frans Breukelman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Kampen: Kok, 1986), 196-202 [IBSN 978-90-242-0824-1]
  Exegetische en dogmatische vragen aan Breukelman
 • C. Dijckmeester, ‘Frans aan het werk’, in: N.T. Bakker, K.A. Deurloo, et al. (red.), Debharim. Opstellen aangeboden aan Frans Breukelman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Kampen: Kok, 1986), 203-207 [IBSN 978-90-242-0824-1]
 • Anon., ‘Drs. F.H. Breukelman geëerd met opstellen’, Reformatorisch Dagblad (22 december 1986), 2
  Naar aanleiding van de 70e verjaardag van Breukelman
 • A. Wolff-Steger, ‘Frans Breukelman: ein Meister des Wortes’, Texte und Kontexte 9/3-4 (oktober-december 1986), 4–12

1987

1989
 • J. Muis, Openbaring en interpretatie. Het verstaan van de Heilige Schrift volgens K. Barth en K.H. Miskotte (’s Gravenhage: Boekencentrum, 1989), 505-511
  Excurs over de hermeneutiek van Frans Breukelman

1990

1991
 • U.W.F. Bauer, כל הדברים האלה – All diese Worte: Impulse zur Schriftauslegung aus Amsterdam. Expliziert an der Schilfmeererzählung in Exodus 13,17-14,31 (Europäische Hochschulschriften XXIII (Theologie) 442; Frankfurt am Main [etc.]: Lang, 1991), 83-104 [ISBN 978-3-631-44373-6]
 • P.B. Dirksen, ‘Y. Bekker, e.a., red., Gesprekken met Frans Breukelman (…)’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 45/3 (1991), 263
  Recensie

1992
 • W. van der Spek, De messias in de Hebreeuwse Bijbel. Over het eerste Samuëlboek (Gorinchem: Narratio, 1992), 135-152 [ISBN 978-90-5263-081-6]
  Over de verhouding tussen Jan Fokkelman en Breukelman en de waarde van theologische exegese
 • W. van der Spek, ‘Genesis revisited’, Opstand 18/4 (1992), 33-34
  Recensie Bijbelse Theologie I/2

1993

1994
 • C. Houtman, Der Pentateuch: die Geschichte seiner Erforschung neben einer Auswertung (Contributions to Biblical exegesis & theology 9; Kampen: Kok Pharos, 1994), 263-272 [ISBN 978-90-390-0114-1]
 • R. Zuurmond, ‘De hermeneutiek van de grondwoorden: Lezing op de herdenkingsbijeenkomst voor Frans H. Breukelman op woensdag 1 december 1993 in de Lutherse Kerk te Amsterdam’, in: K.A. Deurloo (red.), Om het levende Woord 3 (Kampen: Kok, 1994), 14–20 [ISBN 978-90-242-8382-8]
 • N.T. Bakker, ‘Schrift als bericht aangaande een woord-dat-geschiedt’, in: K.A. Deurloo (red.), Om het levende Woord 3 (Kampen: Kok, 1994), 21–29 [ISBN 978-90-242-8382-8]
 • A. Wolff-Steger, ‘Um das lebendige Wort: Zum Gedenken an Frans H. Breukelman (1916-1993)’, Texte und Kontexte 17/1 (1994), 3–27
 • H. Jagersma, ‘F.H. Breukelman, Bijbelse Theologie: Het eerstelingschap van Israël (deel I,2) (…)’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 48/2 (1994), 160
  Recensie van Bijbelse Theologie I/2
 • Anon., ‘Frans Breukelman; ter nagedachtenis‘, Interpretatie 2/6 (september 1994), 24
  Bespreking Texte & Kontexte 17/1 (1994), themanummer over Breukelman
 • K.A. Deurloo, & C.J. den Heyer, ‘De blijvende betekenis van Frans Breukelman’, Rondom het Woord, Theologische Radioleergang 36/3 (1994), 17-23
 • M.J. Paul, ‘Bijbelexegese naar Amsterdams inzicht’, Wapenveld 44/6 (december 1994), 175-180
  Over pars pro toto en de Bijbelse grondwoorden bij Breukelman
 • Anon., ‘Stichting Breukelman‘, Interpretatie 2/8 (december 1994), 21

1995

1996
 • N.T. Bakker, Geschiedenis in opspraak. Over de legitimatie van het concept geschiedenis: een theologische verhandeling (Kampen: Kok, 1996), 113-142.178-220 [ISBN 978-90-242-7784-1]
 • R.H. Reeling Brouwer, ‘Frans Breukelman – De man en zijn karwei’, in: J.J. Beumer (red.), Zo de ouden zongen… Leraar en leerling zijn in de theologie-beoefening (tussen 1945 en 2000) (Baarn: Ten Have, 1996), 37-53 [ISBN 978-90-259-4624-1]
 • M. den Dulk, Heren van de praxis. Karl Barth en de praktische theologie (Zoetermeer: Meinema, 1996), 78-91 [ISBN 978-90-211-3659-2]
  Over Breukelmans verwerking van Barth en Pedersen
 • P.S. van Walbeek, ‘Het gesprek der theologie: Naar aanleiding van de verschijning van Frans Breukelman, Bijbelse Theologie III/2, De Koning als Richter’, in: K.A. Deurloo (red.), Om het levende Woord 6 (Kampen: Kok, 1996), 62–70 [ISBN 978-90-242-6265-6]
 • W. Klouwen, ‘Dogmatiek als kerkelijke dogmatiek’, in: K.A. Deurloo (red.), Om het levende Woord 6 (Kampen: Kok, 1996), 129–139 [ISBN 978-90-242-6265-6]
 • Anon., ‘Cahier van Frans Breukelman‘, Interpretatie 4/1 (januari 1996), 16
 • A.G. Soeting, ‘Het Oude Testament in de NBG-vertaling 1951. Herinneringen, bij de verschijning van een dissertatie‘, Interpretatie 4/6 (september 1996), 13-15
 • A. Noordegraaf, ‘Frans Breukelman, Bijbelse Theologie, deel III,2 De Koning als Richter (…)’, Theologia Reformata (1996), 338-339
  Recensie van Bijbelse Theologie III/2

1997
 • R.H. Reeling Brouwer, ‘Een bespreking van de verzorging van de uitgave van Frans Breukelman, Bijbelse Theologie III/2, De Koning als Richter, Kampen: Kok 1996, 286 blz.’, in: K.A. Deurloo (red.), Om het levende Woord 7 (Kampen: Kok, 1997), 144–148 [ISBN 978-90-242-6159-8]

1998
 • W. Klouwen, ‘Der biblische Wirklichkeitsbegriff: Voordracht bij de presentatie van Debharim’, in: K.A. Deurloo (red.), Om het levende Woord 8 (Kampen: Kok, 1998), 23–29 [ISBN 978-90-242-6319-6]
 • B.P.M. Hemelsoet, ‘Bij de presentatie van Debharim’, in: K.A. Deurloo (red.), Om het levende Woord 8 (Kampen: Kok, 1998), 30–35 [ISBN 978-90-242-6319-6]
 • H.J. de Bie, ‘De betekenis van Frans Breukelman voor het vertalen van de Bijbel’De Waarheidsvriend (19 maart 1998), 12-13
  Recensie van Bijbelse Theologie III/2
 • J. Filius, ‘Ingezonden’, De Waarheidsvriend (2 april 1998), 8
  Naar aanleiding van H.J. de Bie, ‘De betekenis van Frans Breukelman voor het vertalen van de Bijbel’

1999

2000

2001
 • F.-W. Marquardt, ‘Horst Dzubba (19.7.1913-9.12-1978). Ein Berliner Nachbar von Frans Breukelman’Texte und Kontexte 90/2 (2001), 4-31
 • R.E. van der Woude, Op goede gronden. Geschiedenis van de christelijke boeren- en tuindersbond (1918-1995) (Hilversum: Verloren, 2001), 268-269 [ISBN 978-90-6550-673-3]
  Anekdote over Breukelman die de bond ‘één bonk heidendom’ noemde
 • W. Klouwen & P.S. van Walbeek, ‘Vorwort zu F.H. Breukelman, Debharim. Der biblische Wirklichkeitsbegriff’, Texte und Kontexte 24/2 (2001), 52-58
 • F.W. Verbaas, ‘De partizaan en de professor. Frans Breukelman vergeleken met Walter Brueggemann’, Interpretatie 9/2 (maart 2001), 9-14
 • F.W. Verbaas, ‘De partizaan en de professor (II)’, Interpretatie 9/3 (april 2001), 11-17
 • F.W. Verbaas, ‘Israël en de volkeren. Peter Tomson en Frans Breukelman over het evangelie van Matteüs’, Interpretatie 9/7 (oktober 2001), 22-25
 • J. van Dorp, ‘Een ambitieus plan: de herziening van het Oude Testament’Met Andere Woorden 20/4 (december 2001), 30-38
 • C. Houtman, ‘De Nieuwe Vertaling: officieel breed aanvaard maar geen standaardbijbel’Met Andere Woorden 20/4 (december 2001), 42-48

2002
 • P.S. van Walbeek, ‘De dagen van de verdwijnende en verschijnende mens: Een poging tot uitleg van de samenhang van Gen 2:4-7 en Gen 4:1-26’, in: N.T. Bakker & R.H. Reeling Brouwer (red.), De verdwijnende mens? Bijdragen over de bijbelse antropologie (Om het levende Woord 12; Kok: Kampen, 2002), 29-45 [ISBN 978-90-259-5337-9]

2003
 • P. Tomson, ‘Miskotte, Breukelman en Marquardt over ‘Tenach, talmoed en evangelie’’, in: D. Stegeman, I. Kooistra, et al. (red.), Marquardt lezen. Nederlandse theologen over het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt (Kampen: Ten Have, 2003), 134-160 [ISBN 978-90-259-5335-5]
 • H.E.G. Reefhuis, ‘Frans Breukelman, Bijbelse Theologie IV/1: De structuur van de heilige leer in de theologie van Calvijn’, in: N.T. Bakker, R.H. Reeling Brouwer, et al. (red.), Het oordeel (Om het levende Woord 13; Kampen: Kok, 2003), 16-22 [ISBN 978-90-259-5394-2]
  Recensie
 • A. Noordegraaf, ‘Hermeneutische vragen in de omgang met de Heilige Schrift’, Theologia Reformata (maart 2003), 8-29: 16-18
 • W. van ’t Spijker, ‘Frans Breukelman, Bijbelse theologie deel IV/1 (…)’, Theologia Reformata (2003), 265-266
  Recensie van Bijbelse Theologie IV/1
 • T. de Reus, ‘De tweespalt in de godskennis bij Calvijn’, Friesch Dagblad (4 april 2003)
  Recensie van Bijbelse Theologie IV/1
 • M.A. van den Berg, ‘Calvijn lezen door de bril van Barth overtuigt niet’, Reformatorisch Dagblad (10 september 2003), 21

2004
 • N.T. Bakker, C.T. Mataheru, et al. (red.), Eén zo’n mannetje: Frans Breukelman en zijn invloed op tijdgenoten (Kampen: Kok, 2004) [ISBN 978-90-435-0915-2], met daarin:
  – N.T. Bakker, C.T. Mataheru, et al., ‘Woord vooraf’ (8-12)
  – E.J. Beker, ‘Toespraak op de zestigste verjaardag van Frans Breukelman’ (33-38)
  – R. Oost, ‘Na dertig jaar mondelinge overlevering…’ (39-43)
  – A. Polhuis, ‘De naaste ons gegeven’ (45-52)
  – N.T. Bakker, ‘Frans Breukelman (een biografisch probleem)’ (53-56)
  – W. Klouwen, ‘De zaak van de theologie…’ (57-62)
  – R.H. Reeling Brouwer, ‘Tijdgenoot in drie gestalten’ (63-72)
  – A.D. de Jong, ‘Hij wil geen ‘God’ meer heten’ (73-79)
  – K. Meijer, ‘Hartstocht voor de christelijke gemeente’ (80-89)
  – U.F.W. Bauer, ‘Euthus (terstond) en palin (weer) bij Marcus’ (91-97)
  – K.A. Deurloo, ‘Teruggeworpen op Tenach. Een pro-Frans getuigenis’ (98-101)
  – L.A. Kopmels, ‘Als een indirecte leerling’ (102-107)
  – A.Th.F. Koot, ‘Filoloog/theoloog’ (108-112)
  – F.-W. Marquardt, ‘Een heel werk – ook voor Duitsers’ (113-118)
  – Y. Bekker, ‘Johannes 1, 1 en 2, hoe lees ik het voor?’ (119-124)
  – C.J. den Heyer, ‘Breukelman’ (125-130)
  – R. Zuurmond, ‘De invloed van Breukelman’ (131-134)
  – H.M. Burger, ‘Kom mijn ongeloof te hulp’ (135-144)
  – F.W. Verbaas, ‘Breukelman in Afrika’ (145-151)
  – E. Busch, ‘Frans Breukelman – Tenach’ (166-168)
  – J.H. Diepersloot, ‘Een fraai portret’ (169-171)
  – N.M.A. ter Linden, ‘Frans’ (172-174)
  – N. Bouhuijs, ‘Dichter bij’ (175-177)
  – M.S.F. Kemp, ‘Passie in het gareel. De betekenis van Frans Breukelman voor ‘mijn theologie’’ (178-183)
  – J.Th. Witvliet, ‘De moed om dóór te gaan’ (184-188)
  – C.F. Klaassen, ‘Gymnastiekoefeningen’ (189-193)
  – Cees Dijckmeester, ‘Drie herinneringen’ (194-198)
  – C.T. Mataheru, ‘Daar is iemand aan het woord, hij spréékt!’ (199-202)
  – C.A. Tukker, ‘De invloed die Frans Breukelman op mij heeft uitgeoefend’ (203-205)
  – A.P.J. van Ligten, ‘De vrolijke wetenschap in Finkum’ (206-211)
  – P. Kikstra, ‘“… und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen” J.W. von Goethe’ (212-219)
  – A. Wolff-Steger, ‘Tussen Amsterdam en Berlijn’ (220-229)
  – A.H. Boissevain, ‘Mijntje’ (230-234)
  – D. Monshouwer, ‘Notitie’ (235-238)
  – J.P. Boendermaker, ‘De tekst als nieuw’ (239-241)
  – T.R. Noorman, ‘Denkend aan Frans’ (242-245)
  – A. den Besten, ‘Van vaders en dochters’ (246-248)
  – L.A. van de Wetering, ‘Grondwoorden: om op te staan’ (249-258)
  – M. den Dulk, ‘… ’t aller tijt voor sijn aengesichte spelende…’ (260-266)
  – D. Boer, ‘“Wereldhistorisch gesproken een geschiedenis van niets!” Denkend aan Frans Breukelman: Walter Benjamin’ (267-272)
  – P.S. van Walbeek, ‘Een éénvoud bij werelden van verschil?’ (273-285)
  – H.G. Stavenga-van der Waals, ‘Preek voorafgaande aan de begrafenis van Frans Hendrik Breukelman op vrijdag 2 juli 1993 in de Westerkerk te Amsterdam’ (286-289)
 • R. Zuurmond, ‘Goed lezen’, in: N.T. Bakker, R.H. Reeling Brouwer, et al. (red.), Het protestantse ongeloof. De kritiek van het protestantisme (Om het levende Woord 14; Kampen: Kok, 2004), 11–19 [ISBN 978-90-435-1042-4]
 • M. Elbers, ‘Frans Breukelman nú’, in: N.T. Bakker, R.H. Reeling Brouwer, et al. (red.), Het protestantse ongeloof. De kritiek van het protestantisme (Om het levende Woord 14; Kampen: Kok, 2004), 21–25 [ISBN 978-90-435-1042-4]
 • H.J. de Bie, ‘Calvijn in Amsterdam. Over de structuur in de heilige leer’De Waarheidsvriend (8 juli 2004), 8-10
  Recensie van Bijbelse Theologie IV/1 [hier de laatste pagina]
 • W.J. van Asselt, ‘‘Wees maar goed orthodox, dan word je vanzelf vrijzinnig’: Enkele opmerkingen bij Frans Breukelmans reconstructie van het theologisch dualisme in de gereformeerde traditie’, Kerk en Theologie 55 (2004), 93–108
  Naar aanleiding van Bijbelse Theologie IV/1
 • H.G. Stavenga-Van der Waals, ‘Breukelman heeft ons leren lezen’, Friesch Dagblad (zaterdag 17 juli 2004)
  Recensie van Eén zo’n mannetje
 • E.J. de Wijer, ‘1 zo’n mannetje. Frans Breukelman en zijn invloed op tijdgenoten (Kok Kampen, 2004)‘, In de Waagschaal 33/10 (31 juli 2004), 12-14
 • K. Spronk, ‘Frans Breukelman en zijn invloed’, Theologisch Debat 1/3 (oktober 2004), 57-58
  Recensie van Eén zo’n mannetje en Bijbelse Theologie IV/1
 • M.P. Scholten, ‘Een redder? Nee, de Zaligmaker’, Terdege (20 december 2004), 122-123

2005
 • K.A. Deurloo, ‘Een Breukelmanloze Genesislezing’, in: A.G.L. van Nieuwpoort, R. Zuurmond, et al. (red.), De beproeving. Over de nieuwe bijbelvertaling (Om het levende Woord 15; Kampen: Kok, 2005), 95–101 [ISBN 978-90-435-1161-2]
 • R.H. Reeling Brouwer, ‘Het tegoed – en het tekort – van Calvijn tegenover Barth. Bij het boek van C. van der Kooi’, Kerk en theologie 56/1 (2005), 38–43
 • C. van der Kooi, ‘Het goed recht van een voorheretische afwijking. Opmerkingen bij Breukelmans beeld van Calvijn’, Kerk en theologie 56/1 (2005), 44–49
 • R.H. Reeling Brouwer, ‘‘… maar wij kunnen het niet meer zeggen zoals zij het zeiden’. Weerwoord aan Van der Kooi’, Kerk en theologie 56/1 (2005), 50–55
 • C. van der Kooi, ‘De zoektocht naar adequaat gereedschap. Weerwoord aan Rinse Reeling Brouwer’, Kerk en theologie 56/1 (2005), 56–60

2006
 • A.H. Boissevain, ‘Breukelman, Frans Hendrik (1916-1993)’, in: D. Nauta, A. de Groot, et al. (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 6 (Kampen: Kok, 2006), 52-54 [ISBN 978-90-242-2091-5]
 • C. Houtman, De Schrift wordt geschreven: Op zoek naar een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament (Zoetermeer: Meinema, 2006), 60-62.160-153 [ISBN 978-90-211-4130-5]

2007
 • E.P. Meijering, Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw (Amsterdam: Balans, 2007), 430-431  [ISBN 978-90-5018-874-6]
 • R.H. Reeling Brouwer, ‘Het strijdgesprek van Frans Breukelman met Augustinus: een verkenning op grond van archiefmateriaal’, Kerk en theologie 58/3 (2007), 243–260
2008
 • E.A. Postma, Dilletant, pelgrim, nar. De positie van C.W. Mönnich in cultuur en theologie (Delft: Eburon, 2008), 356-364 [ISBN 978-90-5972-254-5]
  Over de controverse tussen Mönnich en Breukelman
 • M. den Dulk, ‘Voor de poort van de Thora‘ (1), In de Waagschaal 37/12 (30 augustus 2008), 4-7

2009
 • L.A. van de Wetering, ‘De goedertierenheid en trouw van Breukelman‘, In de Waagschaal 38/16 (21 november 2009), 26-27
 • R.H. Reeling Brouwer, Grondvormen van theologische systematiek (Vught: Skandalon, 2009), 401-406 [ISBN 978-90-76564-77-7]

2010
 • H.E.G. Reefhuis, ‘Namen – de Naam (met Breukelman in gesprek)‘, In de Waagschaal 39/5 (3 april 2010), 25-27
 • N.A. Riemersma, ‘Over de grondwoorden en vertaling van het bijbels getuigenis’, Interpretatie 18/8 (2010), 25–27

2011
 • C.J. den Heyer, Verlichte voorgangers. De strijd tussen dogma en Bijbel in Nederland (Zoetermeer: Boekencentrum, 2011), 314-316

2012
 • R.H. Reeling Brouwer, De man en zijn karwei. Over Frans Breukelman (1916-1993) (Gorinchem: Narratio, 2012), 81 pp. [ISBN 978-90-5263-225-4]
 • R.H. Reeling Brouwer, ‘De tien cahiers van de Bijbelse Theologie. Een overzicht’, in: R.H. Reeling Brouwer, W. Kloppenburg, et al. (red.), Bijbelse Theologie in praktijk (Om het levende woord 20; Kampen: Kok, 2012), 27-45 [ISBN 978-90-435-1593-1]
 • D. Boer, ‘‘Uit het stof opgericht’. Notities bij de Bijbelse antropologie (Genesis 2-4)’, in: K. Spronk (red.), Genesis (Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 27; Bergambacht: 2VM, 2012), 51-62 [ISBN 978-90-90393-21-2]
 • R.H. Reeling Brouwer, ‘De geschiedenis van de vaders en de moeders in Israël als het oergeheim van de geschiedenis van de mensheid. Wat Frans Breukelman ontdekte in het ‘boek van de verwekkingen van Adam, de mens’, in: K. Spronk (red.), Genesis (Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 27; Bergambacht: 2VM, 2012), 129-143 [ISBN 978-90-90393-21-2]
 • G. van de Ketterij, De geschiedenis van 400 jaar hervormd belijden in Ritthem ([Ritthem]: s.n., [2012]), 14
 • P.J. van Midden, ‘Lijdensgeschiedenis bij Matteüs’Interpretatie 21 (maart 2012), 41-43
 • A.G.L. van Nieuwpoort, ‘Theoloog Frans Breukelman zag de wereld als een leerhuis’, Friesch Dagblad (donderdag 31 mei 2012), 8-9
  Interview door N. Fahner
 • G.-J. KleinJan, ‘Breukelman eert de joodse verhaaltraditie‘, Trouw (1 juni 2012), de Verdieping, 9
 • K. van der Zwaag, ‘Laatste deel nalatenschap Frans Breukelman gereed’, Reformatorisch Dagblad (vrijdag 1 juni 2012)
  Recensie van Bijbelse Theologie III/3
 • A.G.L. van Nieuwpoort, ‘Breukelmansymposium “Leerling worden, leerling blijven”‘, In de Waagschaal 41/8 (21 juli 2012), 8-11
 • G. van Zanden, ‘Senkrecht von unten. Over het verband tussen biografische ontwikkelingen en theologische voorkeur‘, In de Waagschaal 41/10 (13 oktober 2012), 17-21

2013

2015
 • G. van Zanden, ‘De Bijbelse theologie van Frans Breukelman in Amsterdamse context’, in: Amsterdamse Cahiers voor de Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 30 (2015), 37-52

2016
 • G. van Zanden, ‘”I forgave you all that debt…” Breukelman’s Explanation of the Parable of the Unforgiving Servant (Mt 18:23-35) Compared with Barth’s Doctrine of Substitution’, Zeitschrift für dialektische Theologie 32/1 (2016), 136-162

2017
 • Y. Bekker, ‘”God spreekt” en vier gebeden als antwoord. In dankbare herinnering aan mijn leermeester Frans Breukelman (1916-1993), In de Waagschaal 46/2 (4 februari 2017), 7-8
 • L.A. van de Wetering, ‘Groeten uit Rotterdam. Bij de honderdste verjaardag van Frans Breukelman, In de Waagschaal 46/2 (4 februari 2017), 9-11 [= L.A. van de Wetering, ‘Groeten uit Rotterdam’, Ophef 20/1 (maart 2017), 22-24]
 • A. Wolff-Steger, ‘Die Bibel ist eine Große Erzählung – und die Erzählung geht weiter. Frans Breukelman zum 100. Geburtstag’, Texte und Kontexte 39/2 (2016), 21-31
 • A.P.J. van Ligten, ‘Met Frans de kansel op’, Ophef 20/1 (maart 2017), 12-17
 • R.H. Reeling Brouwer, ‘Feestrede bij de 100e geboortedag van Frans Hendrik Breukelman’, Ophef 20/1 (maart 2017), 18-21
 • G. van Zanden, ‘De “Nadere Reformatie” van Frans Breukelman’, Ophef  20/1 (maart 2017), 25-31
 • M. Visser, ‘Frans Breukelman over pars pro toto’, Ophef 20/1 (maart 2017), 32-37
 • B. Vijfvinkel, ‘Verhalen. Gesprek met Nico ter Linden’, Ophef 20/1 (maart 2017), 38-42
 • T. Bakker, ‘Het geweld van de naam. “Alleen de naamplaatsen zijn benoembaar” Sylvain Lazarus’, Ophef 20/1 (maart 2017), 43-45
 • G. van Zanden & R.H. Reeling Brouwer, ‘De receptie van Breukelman en de Amsterdamse School binnen de gereformeerde gezindte’, Theologia Reformata 60/3 (september 2017), 260-279

2019
 • G. van Zanden, Bij het begin beginnen. Het Bijbels-theologische project van Frans Breukelman (Utrecht: KokBoekencentrum, 2019), 296 pp. [ISBN 978-90-4353-270-9]
  • W.J.W. Scheltens, ‘G. van Zanden, Bij het begin (…)’, Credo 46/4 (september 2019), 40
  • K. Blei, ‘G. van Zanden, Bij het begin (…)’, Kerk en Theologie 71/1 (2020), 98-99
  • M. Elbers, ‘Bij het begin beginnen. Gerard van Zanden over Frans Breukelman’, In de Waagschaal 49/2 (2020), 20-23
  • M. Elbers, ‘Dr. G. van Zanden, Bij het begin beginnen (…)’, NTT Journal for Theology and the Study of Religion 74/3 (2020), 308-309
  • N.A. Riemersma, ‘Gerard van Zanden, Bij het begin beginnen (…)’ (1 december 2020), online gepubliceerd
  • C.H. Hogendoorn, ‘Omgang met de Schrift’, De Waarheidsvriend 108/50 (10 december 2020), 16-17
  • L.W. Smelt, ‘G. van Zanden, Bij het begin (…)’, Veluwse Kerkbode 78/16 (vrijdag 23 april 2021), 28
 • G. van Zanden, ‘Het boekje van Berkhof. Frans Breukelman het vuur aan de schenen gelegd door James Barr’, in: E. van ’t Slot, A.W. Baan, et al. (red.), Messiaanse exegese. Bijbelse theologie met het oog op het Rijk (Utrecht: KB, 2019), 98-107
 • D. Boer, ‘Mit Breukelman über Breukelman hinaus’, Texte und Kontexte 42/1-2 (2019), 38-54

4 reacties

 • Beste Gerard, ben op het moment ook weer druk in een weer met een nieuw boekje waarin ik een poging doe ondermeer Breukelmans werk voor een groot publiek wat onder woorden te brengen. Ik keek nog even naar jouw lijst secundaire literatuur en miste eerlijk gezegd mijn De kleine Mensengod, de bijbel kan ons nog meer vertellen, uit 1997 (Prometheus) waarin ik Breukelmans werk verwerk voor een groot publiek. Misschien wel aardig om te vermelden. Daarnaast is mijn dissertatie Tenach Opnieuw, over het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas uit 2004 (Van Gennep) voor het grootste deel geinspireerd door Breukelman. En mijn artikelenserie over d Dabhar als opheffing van de mythe in de Om het levende Woord reeks, mis ik ook. Volgens mij allemaal nog te verkrijgen via Boekwinkeltjes. Succes met je voortgang en tot snel! Ad

  • Beste Ad,

   Veel dank voor je suggesties. Hier in mijn studeerkamer heb ik de door jou genoemde titels binnen handbereik, op het plankje ‘Amsterdamse theologie’, naast Deurloo, Zuurmond, Bouhuijs, Hemelsoet en dergelijke. Bij het opstellen van dit specifieke literatuuroverzicht heb ik geprobeerd om een onderscheid te maken tussen (1) literatuur over Breukelman (biografisch/theologisch/historisch) en (2) literatuur in het spoor van Breukelman. Deze lijst geeft alleen titels van de eerste categorie – dat is althans de bedoeling. Aan een lijst van de tweede categorie hoop ik binnenkort te beginnen, en daarin zullen zeker ook jouw titels opgenomen moeten worden (en ook bijvoorbeeld het recentere Tegengif).
   Succes met je nieuwe boekje, houd me op de hoogte!